Nam Định: Tạo không gian phát triển kinh tế-xã hội liên vùng cho sự phát triển nhanh chóng

Tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư vào các hành lang kinh tế liên vùng nhằm tạo sức mạnh liên kết và giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án hạ tầng và khu vực kinh tế ven biển đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có tiềm năng phát triển kinh tế lớn.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh chóng, tỉnh đã chủ động triển khai quy hoạch và đầu tư vào các hành lang kinh tế liên vùng. Điều này nhằm tạo sức mạnh liên kết và giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội mà từng địa phương đơn lẻ không thể giải quyết được.

Tập trung vào phát triển kinh tế ven biển, huyện Giao Thủy đã thu hút được Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em xuất khẩu tại thị trấn Quất Lâm.

Đây là một bước thúc đẩy quan trọng cho phát triển vùng kinh tế ven biển của tỉnh Nam Định.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Nam Định đã hoàn thành xây dựng và triển khai đầu tư hàng loạt các tuyến đường giao thông chiến lược.

Các dự án này không chỉ đảm bảo kết nối giữa các huyện, thành phố trong tỉnh mà còn kết nối đến các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để khơi thông nguồn lực từ các thành phần kinh tế.

Cụ thể, tỉnh Nam Định đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án quan trọng như đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I), các tỉnh lộ 487B, 488C, cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ.

Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khác như tuyến đường bộ ven biển, các tỉnh lộ 488B, 485B, giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (tỉnh lộ 484), đường trục phía nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B), cầu lớn thứ 4 vượt sông Đào, nối nội thành Nam Định với vùng kinh tế động lực ven biển.

Ngoài ra, tỉnh Nam Định cũng chú trọng hoàn thành lập các quy hoạch vùng liên huyện như Hải Hậu - Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng - Ý Yên và Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040, với tầm nhìn đến năm 2050.

Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất và phát triển bền vững giữa các địa phương trong tỉnh.

Tập trung vào quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã xác định các hành lang quan trọng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.

Các hành lang này bao gồm Hành lang Quốc lộ 10, Hành lang cao tốc Bắc Nam - Cao Bồ - Rạng Đông, Hành lang kinh tế ven biển, Hành lang Quốc lộ 21 và Hành lang cao tốc Ninh Bình - Thái Bình - Quảng Ninh.

Các hành lang này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các vùng kinh tế và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tạo ra các hành lang kinh tế liên vùng giúp tập trung nguồn lực và phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, luyện thép, khai khoáng, dịch vụ du lịch sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dịch vụ khác.

Điều này đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và vùng lân cận.

Tạo không gian phát triển liên vùng là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định.

Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất và phát triển bền vững giữa các địa phương trong tỉnh.

Đồng thời, tạo ra động lực mới để thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển tổng thể của khu vực.

Tỉnh Nam Định đang nỗ lực để trở thành một trong những tỉnh phát triển quan trọng của cả nước và kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng và cả nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh Nam Định đã hoàn thành xây dựng và triển khai những gì trong giai đoạn 2020-2025?,Tại sao việc chủ động kiến tạo không gian phát triển liên vùng quan trọng đối với tỉnh Nam Định?