Nâng cao an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực trọng điểm sản xuất nông nghiệp

Tìm hiểu về những nỗ lực để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực trọng điểm sản xuất nông nghiệp của Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng nông sản. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, nơi đóng góp hơn 50% sản lượng nông nghiệp và trên 90% lượng lương thực xuất khẩu của cả nước, đang gặp phải nhiều thách thức.

Hiện nay, mức sử dụng thuốc BVTV hóa học tại khu vực này cao hơn mức trung bình toàn quốc là 71,9%. Đặc biệt, các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp có mức sử dụng thuốc BVTV hóa học gấp xấp xỉ 3 lần so với trung bình toàn quốc. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV chưa hiệu quả đã gây ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của nông sản, không đảm bảo sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Tình trạng "lách luật" trong việc bán các hoạt chất thuốc BVTV

Một vấn đề đáng chú ý là tình trạng "lách luật" trong việc bán các hoạt chất thuốc BVTV không đúng quy định. Các hoạt chất này được đưa vào các cửa hàng vật tư nông nghiệp dưới dạng chế phẩm đăng ký với cơ quan Y tế, gây hiểu nhầm và sử dụng sai mục đích. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn đe dọa an toàn thực phẩm.

Việc thu gom bao bì và thuốc BVTV sau sử dụng

Ngoài ra, việc thu gom bao bì và thuốc BVTV sau sử dụng cũng chưa được triển khai đầy đủ và rộng khắp. Các điểm thu gom bao bì và thuốc BVTV chỉ tập trung chính ở các vùng sản xuất lúa, trong khi chưa triển khai rộng ở các vườn cây ăn trái, rau màu và các cây trồng khác.

Dự án hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả

Nhằm giải quyết những vấn đề trên, vào tháng 12/2021, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp và Hiệp hội CropLife Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án về hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả tại tỉnh Đồng Tháp trong vòng 5 năm, từ 2021 đến 2026.

Dự án này nhằm hỗ trợ nông dân tại tỉnh Đồng Tháp tiếp cận và được tập huấn về cách sử dụng thuốc BVTV và phòng trừ dịch hại một cách an toàn và hiệu quả trên các cây trồng chủ lực. Mục tiêu là nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng thuốc và làm nông một cách có trách nhiệm, giảm tình trạng lạm dụng thuốc. Đồng thời, dự án cũng nhằm xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn tiêu dùng và để cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Dự án tại Đồng Tháp được coi là dự án thí điểm và có tầm quan trọng lớn. Kết quả và lợi ích đạt được từ dự án này sẽ tạo động lực để nhân rộng ở các địa phương lân cận thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long - khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Đồng thời, dự án này cũng cho thấy sự cần thiết của việc phối hợp và chia sẻ trách nhiệm giữa các bên Chính phủ, Địa phương và Khối tư nhân (Hiệp hội và Doanh nghiệp) trong việc sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm.

Kết quả của dự án

Sau 2 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nông dân và đại lý đã được tập huấn về sử dụng thuốc BVTV và phòng trừ dịch hại. Đồng thời, đã xây dựng mô hình canh tác bền vững kết hợp với tập huấn sử dụng thuốc và phòng trừ dịch hại trên một số cây trồng chủ lực. Công tác tuyên truyền và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm cũng đã được thực hiện. Ngoài ra, các đợt thanh tra, kiểm tra về tình hình kinh doanh và kiểm chất lượng thuốc BVTV cũng đã được tiến hành.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả được triển khai ở đâu?,Dự án đã đạt được những kết quả gì sau 2 năm triển khai?