'Nâng cao chất lượng lao động: Chìa khóa thành công của công nghệ cao'

Việt Nam đối mặt với cơ hội lớn khi nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng để công nghệ cao phát triển, cần đầu tư vào lao động chất lượng cao và tăng năng suất lao động.

Phát triển lao động chất lượng cao

là yếu tố quan trọng để Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững và thúc đẩy công nghệ cao. Trong buổi thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội, các đại biểu Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu tăng năng suất lao động.

Chất lượng lao động đã có những cải thiện đáng kể trong những năm qua.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức cần được giải quyết. Đại biểu Trần Văn Khải từ tỉnh Hà Nam cho biết rằng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã đạt được kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Theo báo cáo của Chính phủ, chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế và chưa thực sự là động lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mới và ngành công nghiệp bán dẫn. Điều này cho thấy nhu cầu về lao động chất lượng cao đang ngày càng tăng.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 12,2% so với Singapore, 24,4% so với Hàn Quốc, 58,9% so với Trung Quốc, 63,9% so với Thái Lan và 94,2% so với Philippines.

Tổ chức Năng suất châu Á (APO) cũng cho biết năng suất lao động của Việt Nam tụt hậu so với các nước như Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan.

Trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, dự báo cần đào tạo từ 50.000 đến 100.000 nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn 2025-2030.

Điều này cho thấy sự cần thiết và khát khao của ngành công nghiệp bán dẫn trong việc có được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc nâng cao chất lượng lao động là một yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư và phát triển công nghệ cao.

Trong tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hai bên đã nhận ra vai trò quan trọng của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn và cam kết hỗ trợ phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Để đạt được thành công trong việc phát triển công nghệ cao, Việt Nam cần đầu tư vào lao động chất lượng cao và tăng năng suất lao động.

Đại biểu Trần Văn Khải đã nhấn mạnh rằng dù có đầu tư nhà xưởng và hạ tầng như thế nào, nhưng nếu không có lao động chất lượng cao và năng suất lao động cao, thì công nghệ cao sẽ không thể phát triển.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ cần phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển lao động chất lượng cao và tăng năng suất lao động.

Quốc hội cũng cần có giám sát chuyên đề để đảm bảo thực hiện chính sách pháp luật về lao động và phát triển nguồn lực lao động. Việc này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các chính sách và giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy năng suất lao động.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ.

Để tận dụng cơ hội này và đạt được sự phát triển bền vững, việc nâng cao chất lượng lao động và tăng năng suất lao động là chìa khóa thành công của công nghệ cao.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các báo cáo của ILO và APO cho thấy năng suất lao động của Việt Nam so với các nước nào?,Đại biểu từ tỉnh nào đã đề cập đến vấn đề chất lượng nguồn lao động và tăng năng suất lao động?