Nâng cao chất lượng thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp không niêm yết trên sàn

Bộ Tài chính cam kết sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp không niêm yết trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên sàn giao dịch, nhằm nâng cao chất lượng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Sẽ xử lý nghiêm doanh nghiệp không niêm yết trái phiếu riêng lẻ trên sàn

Trong cuộc họp báo Chính phủ tháng 10/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã cam kết sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp không niêm yết trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên sàn giao dịch. Ông cho biết, việc này nhằm nâng cao chất lượng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Quy mô và tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, trong 10 tháng đầu năm 2023, đã có 70 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng 180,4 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn trái phiếu với khối lượng 190,7 nghìn tỷ đồng. Tính từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 179,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức chiếm trên 95% và nhà đầu tư cá nhân chỉ có khoảng gần 5% đã tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành.

Tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên hệ thống giao dịch tập trung

Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp với các thành viên cũng như các doanh nghiệp vận hành một cách an toàn, thông suốt hoạt động của hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Quy mô giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đã có bước tăng trưởng, tính đến 31/10, thị trường đã tiếp nhận và đưa vào giao dịch 451 mã trái phiếu của 114 doanh nghiệp với giá trị đăng ký giao dịch đạt khoảng 336.768 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 49.392 tỷ đồng, bình quân giá trị giao dịch đạt 676,6 tỷ đồng/phiên. Trong tháng 10, giá trị giao dịch đạt 29.292 tỷ đồng, bình quân giá trị giao dịch khoảng 1.331 tỷ đồng/phiên.

Xử lý nghiêm các doanh nghiệp không niêm yết trái phiếu riêng lẻ trên sàn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh rằng, hiện nay còn nhiều mã trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp đã phát hành nhưng chưa thực hiện đăng ký giao dịch tập trung trên sàn. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cũng như Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tiến hành giám sát và kiểm tra. Ông Chi cho biết, "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu như các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu mà không thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống này".

Nâng cao chất lượng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, để nâng cao chất lượng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, cần ưu tiên phát triển các thị trường tập trung có sự quản lý hiệu quả của cơ quan nhà nước và sự minh bạch để người dân, doanh nghiệp giám sát giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, ổn định, minh bạch, an toàn và bền vững. Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã ra đời nhằm góp phần tạo ra một nền tài chính đa dạng, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn để phát triển đất nước, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào kênh tín dụng ngân hàng.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,076.78 1.31 0.12%
HNX 217.75 -0.22 -0.1%
UPCOM 84.16 0.19 0.23%
[question] Có bao nhiêu doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu riêng lẻ cho đến tháng 10/2023?,Mục tiêu của Chính phủ về dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp là bao nhiêu vào năm 2030?