Nâng cao lương lãnh đạo DNNN để giảm thiệt hại

Bất cập trong việc quản lý lương tại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) nhận ra.

Hiện tại, lương của lãnh đạo DNNN do Chính phủ ban hành, trong khi lương nhân viên do doanh nghiệp ban hành. Điều này đã dẫn đến tình trạng lương nhân viên cao hơn lương lãnh đạo tại một số DN. Để giải quyết tạm thời vấn đề này trong khi chờ cải cách tổng thể, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất tăng lương cho lãnh đạo DNNN lên gấp đôi để họ đỡ thiệt thòi khi gánh trách nhiệm cao.

Bổ sung và sửa đổi quy định về quản lý lao động và tiền lương tại DNNN nắm 100% vốn là nội dung của dự thảo nghị định mà Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ.

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết rằng quy định tiền lương hiện hành với người quản lý DNNN còn nhiều bất cập, do đó cần sửa đổi và bổ sung theo kết quả kinh doanh và tiệm cận mặt bằng thị trường.

Một ví dụ điển hình về bất cập trong việc quản lý lương là tại Tập đoàn Điện lực (EVN). Trong năm 2022, EVN trả lương cho người lao động bình quân chỉ hơn 26 triệu đồng/người/tháng, trong khi lương người quản lý chỉ 32 triệu đồng/người/tháng. Điều này đã cho thấy sự không công bằng trong việc phân bổ lương giữa lãnh đạo và nhân viên. Trên thực tế, lương lãnh đạo của một số ngân hàng nhà nước cũng chỉ xấp xỉ 200 triệu đồng/người/tháng, trong khi EVN là một tập đoàn lớn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bất cập này là do lãnh đạo DNNN nắm 100% vốn thấp so với thị trường và thấp hơn lãnh đạo ở DNNN nắm cổ phần chi phối. Bên cạnh đó, lương lãnh đạo DNNN được tính theo lợi nhuận, nhưng lợi nhuận luôn biến động và không thể đảm bảo tăng cao hơn từng năm. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều lãnh đạo DN chỉ nhận lương cơ bản.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng hệ số lương cho lãnh đạo DNNN theo lợi nhuận từ mức tối đa 1 lần lương cơ bản lên 2,5 lần lương cơ bản. Tuy nhiên, theo kế hoạch, việc cải cách tiền lương khối DNNN sẽ thực hiện đồng bộ từ năm 2021, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc này đã tạm hoãn. Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa các nghị định hiện hành liên quan tới cơ chế lương cho lãnh đạo DNNN, trong khi chờ áp dụng cải cách tiền lương chung.

Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, các doanh nghiệp sẽ được tự xây dựng thang, bảng lương của lãnh đạo dựa trên ý kiến của công đoàn và thống nhất của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đồng thời, hệ số lương tăng thêm cho lãnh đạo DNNN sẽ được áp dụng theo lợi nhuận hằng năm, với 5 mức hệ số (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 lần lương cơ bản). Điều này sẽ giúp tăng lương cho lãnh đạo DNNN theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp DNNN có lợi nhuận dưới kế hoạch, lãnh đạo sẽ nhận lương hệ số bằng 70% của năm trước. Các doanh nghiệp lỗ sẽ giảm lương lãnh đạo tương ứng trên lương cơ bản, thấp nhất là 50% lương cơ bản. Đồng thời, dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định về yếu tố khách quan, đặc thù được loại trừ khi xác định tiền lương lãnh đạo và nhân viên lao động tại doanh nghiệp.

Dự thảo nghị định đã được Bộ LĐ-TB&XH gửi lấy ý kiến từ 125 cơ quan và doanh nghiệp, trong đó có 20 bộ, 63 sở LĐ-TB&XH địa phương và 42 tập đoàn, tổng công ty, DNNN. Việc tăng lương cho lãnh đạo DNNN là một bước quan trọng để giảm thiệt hại và tạo động lực cho các lãnh đạo trong việc đảm nhận trách nhiệm cao trong doanh nghiệp.

[question] Tại sao lương lãnh đạo DNNN thấp hơn lương người lao động?,Quy định mới về lương lãnh đạo DNNN sẽ được áp dụng từ năm nào?
1 Lượt thích