Năng lượng tái tạo: Chính sách và công nghệ phát triển điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam

Năng lượng tái tạo: Chính sách và công nghệ phát triển điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam

Tìm hiểu về chính sách và giải pháp công nghệ phát triển điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam, đồng thời khám phá vai trò quan trọng của nội địa hóa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chính sách và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió, tại Việt Nam.

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam lần thứ 6, năm 2023 đã tập trung vào chủ đề "Chính sách, giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam".

Tăng cường nội địa hóa và chính sách hỗ trợ

Theo bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đã triển khai nhiều hành động cụ thể và hiệu quả. Chính phủ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chiến lược biến đổi khí hậu, Chiến lược tăng trưởng xanh, Quy hoạch điện VIII với mục tiêu tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Ngoài ra, việc phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và xây dựng hệ sinh thái năng lượng tái tạo cũng được chú trọng.

Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo vẫn còn thấp.

Thống kê cho thấy, gần 90% thiết bị cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam vẫn được nhập khẩu từ Trung Quốc, Đức, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Bà Trần Thị Hồng Lan cho rằng việc chậm nội địa hóa sản xuất thiết bị và dịch vụ trong lĩnh vực này là do thiếu năng lực đánh giá và phát triển dự án, cơ sở hạ tầng kém, phụ thuộc vào nước ngoài và năng lực công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, chính sách và cơ chế hỗ trợ cũng còn thiếu hoặc chưa đủ mạnh.

Tầm quan trọng của nội địa hóa và hợp tác quốc tế

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam lần thứ 6 đã tạo cơ hội để các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá hiện trạng và tìm cách thúc đẩy nội địa hóa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Nội dung của diễn đàn xoay quanh việc nâng cao tính lan tỏa, xây dựng chính sách phát triển công nghệ năng lượng và đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, diễn đàn cũng thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, tăng cường chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi xúc tiến đầu tư.

Ông Simon Kreye, Phó Đại sứ Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức, nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển dịch năng lượng và hợp tác năng lượng giữa các quốc gia.

Việt Nam và Đức đã triển khai hợp tác trong lĩnh vực này trong nhiều năm qua và đây là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Chính phủ Đức cũng đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực hydro xanh và điện gió ngoài khơi để giúp đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và trung hòa carbon.

Nâng cao tính năng địa hóa và phát triển bền vững

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam lần thứ 6 đã tạo điều kiện để các đại biểu bàn thảo về hiện trạng và tiềm năng nội địa hóa trong phát triển ngành năng lượng điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam. Các chuyên gia đã thảo luận về chính sách khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội địa hóa trong lĩnh vực này.

Việt Nam đã trở thành thị trường sôi động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực phát triển điện gió và điện mặt trời. Tổng công suất nguồn điện năng lượng tái tạo đã đạt khoảng 20.165 MW, chiếm tỷ trọng 25,4% trong tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và phát triển bền vững, việc nâng cao tính năng địa hóa và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo là rất quan trọng.

Tổng kết

Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Tuy nhiên, việc nâng cao tính năng địa hóa và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo vẫn còn là thách thức. Cần có chính sách và cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ để khuyến khích nội địa hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững

Nguồn: Báo CafeF

[question] Việt Nam đã đạt được những thành công gì trong phát triển điện gió và điện mặt trời?,Tại sao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành năng lượng tái tạo ở Việt Nam vẫn còn thấp?