Nâng tốc độ cao tốc 4 làn xe lên 90 km/h: Bộ GTVT yêu cầu rà soát kỹ thuật

Nâng tốc độ cao tốc 4 làn xe lên 90 km/h: Bộ GTVT yêu cầu rà soát kỹ thuật

Bộ GTVT yêu cầu rà soát kỹ thuật cho các tuyến cao tốc 4 làn xe để nâng tốc độ lên 90 km/h và đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức giao thông. Các đơn vị có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả trước ngày 31/12.

Rà soát kỹ thuật cho tốc độ cao tốc 4 làn xe

Theo văn bản của Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng và các Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, 2, 6, 7, 85, Thăng Long được yêu cầu rà soát các yếu tố kỹ thuật của các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe cơ giới (2 làn mỗi bên) để đánh giá tính phù hợp và quyết định việc nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h.

Các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả rà soát cho Bộ GTVT trước ngày 31/12. Điều này nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức giao thông đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h

Hiện nay, một số tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có quy mô 4 làn xe cơ giới với làn dừng khẩn cấp không liên tục đã được đầu tư và đưa vào vận hành khai thác với tốc độ tối đa 80 km/h. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong tổ chức giao thông, Bộ GTVT yêu cầu rà soát kỹ thuật và quyết định việc nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h theo Tiêu chuẩn cơ sở Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng.

Đảm bảo điều kiện an toàn giao thông

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo Bộ GTVT để chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đường cao tốc phân kỳ đầu tư điều chỉnh phương án tổ chức giao thông và các giải pháp kỹ thuật cần thiết, bao gồm điều chỉnh biển báo, vạch sơn, để đáp ứng việc nâng tốc độ khai thác khi đưa vào sử dụng. Các Ban Quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp kết quả thí nghiệm và báo cáo đánh giá theo yêu cầu, đồng thời điều chỉnh và bổ sung các hạng mục công trình theo ý kiến của Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam, nhằm đảm bảo điều kiện an toàn giao thông khi nâng tốc độ khai thác phương tiện.

Tăng cường hiệu quả đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội

Việc nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h cho các tuyến cao tốc 4 làn xe sẽ tăng cường hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng hạ tầng giao thông và nâng cao trải nghiệm cho người dân khi di chuyển trên các tuyến đường này.

Trong tháng 6/2022, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành và công bố Tiêu chuẩn cơ sở Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng, trong đó quy định rõ về việc nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h cho các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có quy mô 4 làn xe cơ giới.

Các tuyến cao tốc như Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác với tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h, tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/h.

Tốc độ thiết kế và tốc độ khai thác

Theo Cục Đường cao tốc Việt Nam, tốc độ thiết kế và tốc độ khai thác là hai khái niệm quan trọng trong việc xây dựng và khai thác các tuyến đường cao tốc. Tốc độ thiết kế là giá trị không đổi trong suốt quá trình xây dựng và khai thác của dự án, trong khi tốc độ khai thác được thường xuyên đánh giá và điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn khai thác.

Việc nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h cho các tuyến cao tốc 4 làn xe sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của hạ tầng giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi di chuyển trên các tuyến đường này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Bộ GTVT yêu cầu rà soát tốc độ khai thác của các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư?,Các đơn vị triển khai dự án cần điều chỉnh những yếu tố gì để đáp ứng việc nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h?