NASA Xin Phép Nghiên Cứu Mẫu Đá Mặt Trăng của Trung Quốc

NASA Xin Phép Nghiên Cứu Mẫu Đá Mặt Trăng của Trung Quốc

NASA đã xin phép nghiên cứu các mẫu đá Mặt trăng của Trung Quốc, mở đầu cho một hợp tác đáng chú ý giữa hai cơ quan vũ trụ.

NASA Xin Phép Nghiên Cứu Mẫu Đá Mặt Trăng của Trung Quốc

Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đệ đơn xin phép nghiên cứu các mẫu đá Mặt trăng do Trung Quốc thu thập được, mở đầu cho một hợp tác đáng chú ý giữa hai cơ quan vũ trụ. Điều này đòi hỏi sự thay đổi đáng kể trong luật pháp Mỹ, nhưng được xem là một ngoại lệ đối với các mẫu đá do tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc mang về.

Xin Phép Nghiên Cứu

Trong thông báo nội bộ vào ngày 2/12, NASA cho biết họ đã xin Quốc hội Mỹ tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu của họ gửi đơn đăng ký đến Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) để được tiếp cận các mẫu vật thu thập được vào năm 2020. Điều này là bất hợp pháp theo luật pháp Mỹ, nhưng NASA cho rằng các mẫu đá này có "giá trị độc nhất vô nhị" và cần thiết cho việc nghiên cứu khoa học.

Mẫu Đá Mặt Trăng

Các mẫu đá Mặt trăng do Trung Quốc thu thập được từ vùng tối Mặt trăng có thể cung cấp thông tin quan trọng về lịch sử địa chất của hành tinh này, cũng như hệ thống Trái đất - Mặt trăng. Việc nghiên cứu các mẫu đá này có thể giúp NASA thực hiện các kế hoạch khám phá Mặt trăng trong tương lai.

Hợp Tác Đáng Chú Ý

Đây là lần đầu tiên NASA và CNSA hợp tác trong việc nghiên cứu các mẫu đá Mặt trăng. Việc Quốc hội Mỹ "bật đèn xanh" cho NASA nghiên cứu các mẫu đá này là một ngoại lệ và chỉ áp dụng với các mẫu đá do tàu Hằng Nga 5 mang về. Các lệnh cấm khác trong hoạt động song phương giữa NASA và Trung Quốc vẫn được duy trì.

Các Đơn Đăng Ký Nghiên Cứu

Đợt tiếp nhận đơn đăng ký nghiên cứu đầu tiên từ bên ngoài Trung Quốc của CNSA sẽ kết thúc vào ngày 22/12. Các nhà nghiên cứu Mỹ có thể đăng nhập vào hệ thống phát hành mẫu, kiểm tra các đặc tính của mẫu vật và đặt nghiên cứu tối đa năm mẫu.

Các Kế Hoạch Tương Lai

Hiện tại, chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ có đưa ra thêm ngoại lệ nào cho các sứ mệnh thu thập tiếp theo của Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, sứ mệnh Hằng Nga 6 của năm 2024 nhằm lấy mẫu từ phía xa của Mặt trăng có thể là một cơ hội tiếp theo để hợp tác giữa hai cơ quan vũ trụ.

Kết Luận

Hợp tác giữa NASA và CNSA trong việc nghiên cứu các mẫu đá Mặt trăng của Trung Quốc đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khám phá không gian và hiểu biết về vũ trụ. Việc nghiên cứu các mẫu đá này có thể mang lại những phát hiện mới về lịch sử địa chất của Mặt trăng và hệ thống Trái đất - Mặt trăng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] NASA đã xin phép Quốc hội Mỹ để nghiên cứu mẫu đá Mặt trăng do Trung Quốc mang về như thế nào?,Tại sao các mẫu đá Mặt trăng do Trung Quốc thu thập được được cho là có giá trị độc nhất vô nhị?