Nền giá lỗi trong Canslim

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Có các nền giá bị lỗi, vì vậy hãy chú ý những điều sau:

  1. tay cầm rộng hoặc lỏng bất thường

  2. tay cầm đi lên trên

  3. các nền giá tổng thể rộng hoặc lỏng lẻo

  4. cổ phiếu yếu so với thị trường là cổ phiếu cuối cùng hình thành nền giá giữa các cổ phiếu trong nhóm ngành của họ

  5. không tăng khối lượng trong quá trình đột phá

  6. Nền giá ở “giai đoạn bốn”

  7. Nền giá ngắn

Note: Nhận diện nền giá là cách chúng ta nhìn mẫu hình. Nếu không phân tích chi tiết tính chất tổ chức bán trong nền giá hay không rất có thể chúng ta sẽ đánh giá sai mẫu hình….

Tác giả: Trần Đức Lương