Nên làm gì trong thời điểm suy thoái kinh tế?

Nên làm gì trong thời điểm suy thoái kinh tế?
Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Cái này là ý kiến cá nhân của mình nhé.

Trong thời điểm hiện tại nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn suy thoái với chu kì 10 năm 1 lần . Nên các bạn hiện tại hãy cố gắng tích trữ càng nhiều tiền trong ngân hàng càng tốt.

Thời điểm mà tích sản đẹp mình chia sẻ luôn là quý 3 của năm 2023 nhé. Đến lúc đó mua để dài hạn x3 x5 thậm chí x10 tài khoản là điều quá bình thường luôn

Tác giả: Nam Nguyễn