Neutrino - Hạt nhanh nhất trên Trái Đất

Neutrino là hạt nhanh nhất trên Trái Đất với khả năng di chuyển vượt quá tốc độ ánh sáng. Đây là phát hiện mới đáng ngạc nhiên của các nhà khoa học.

Neutrino - Hạt nhanh nhất trên Trái Đất

Trong chân không, ánh sáng truyền đi với tốc độ khoảng 186.000 dặm mỗi giây (300.000 km mỗi giây). Không có gì trong vũ trụ mà chúng ta biết có thể vượt quá tốc độ này. Tuy nhiên, có một hạt mà các nhà khoa học đã phát hiện, và nó được cho là nhanh hơn ánh sáng - đó là neutrino.

Neutrino là một loại hạt có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của proton ít nhất 10 tỷ lần. Theo các nhà vật lý, nếu neutrino được cung cấp cùng một lượng năng lượng, nó có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Điều này là do neutrino không gắn với khối lượng và tuân theo các định luật vật lý cơ bản.

Tuy neutrino có khả năng di chuyển rất nhanh, nhưng lại khá khó để xác định chúng trong thực tế. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm dài hạn tại Nam Cực, trong đó họ đã đặt máy dò bên trong một khối băng rộng 0,2 dặm khối (1 km khối), với hy vọng tìm thấy neutrino năng lượng cao.

Khi một neutrino năng lượng cao va chạm với hạt nhân của một nguyên tử trong băng, nó có thể tạo ra các hạt hạ nguyên tử tích điện cũng chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Những hạt tốc độ này phát ra một tia sáng gọi là bức xạ Cherenkov, và từ đó, neutrino có thể được phát hiện một cách gián tiếp.

Vào năm 2016, các nhà khoa học của IceCube đã phát hiện ra neutrino năng lượng cao nhất từ trước đến nay. Bill Louis, một nhà vật lý tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, nói: "Theo những gì chúng tôi biết, đây là những hạt nhanh nhất từng được nhìn thấy". Mặc dù không có hạt nào có khối lượng có thể đạt tới tốc độ chân không của ánh sáng, nhưng nếu nó rất nhẹ và có nhiều năng lượng, nó có thể tiến rất gần.

Theo nhà vật lý Justin Vandenbroucke, một neutrino di chuyển với tốc độ 99,99% tốc độ ánh sáng sẽ có bốn số 9. Và neutrino siêu nhanh được phát hiện vào năm 2016 đã có 33 hạt 9. Đây là một phát hiện đáng ngạc nhiên và mở ra những cơ hội mới để hiểu về vũ trụ và các quy luật vật lý.

Trong tương lai, việc nghiên cứu và khám phá về neutrino sẽ tiếp tục, và chúng ta có thể mong đợi những phát hiện thú vị khác về hạt nhanh nhất trên Trái Đất này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Neutrino là gì và tại sao nó được coi là hạt nhanh nhất thế giới?,Làm thế nào các nhà khoa học đã phát hiện ra neutrino năng lượng cao nhất từng được ghi nhận?