Nga thay đổi cơ cấu tài sản: Tăng tích lũy nhân dân tệ và vàng, bán tháo đồng euro

Nga bán tháo đồng euro
Quỹ Tài sản quốc gia Nga đã quyết định tăng tích lũy đồng nhân dân tệ và vàng trong khi loại trừ hoàn toàn đồng euro. Điều này đồng nghĩa với việc Nga đang điều chỉnh cơ cấu tài sản để đảm bảo ổn định ngân sách quốc gia và đáp ứng các yêu cầu dài hạn của nhà nước.

Nga thực hiện thay đổi cơ cấu tài sản của Quỹ Tài sản quốc gia (NWF)

Nga thực hiện thay đổi cơ cấu tài sản của Quỹ Tài sản quốc gia (NWF) để đảm bảo ổn định ngân sách quốc gia và đáp ứng các yêu cầu dài hạn của nhà nước. Theo thông báo từ Bộ Tài chính Nga, Quỹ Tài sản quốc gia đã tăng tích lũy đồng nhân dân tệ và vàng, đồng thời loại trừ hoàn toàn đồng euro.

Số tiền 573,7 triệu euro đã được chuyển đổi thành 2.900.000 triệu ruble

Theo thông tin từ Bộ Tài chính Nga, số tiền 573,7 triệu euro đã được chuyển đổi thành 2.900.000 triệu ruble. Điều này đồng nghĩa với việc Nga đã bán tháo đồng euro và tăng tích lũy đồng nhân dân tệ và vàng. Từ tháng 12 năm 2023, các phần tài sản của Quỹ Tài sản quốc gia trong các tài khoản tại Ngân hàng Nga đã được chuyển đổi thành 2,9 triệu ruble.

Khối lượng của Quỹ NWF lên tới 11,965 nghìn tỷ ruble

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, khối lượng của Quỹ NWF lên tới 11,965 nghìn tỷ ruble, tương đương 8% GDP năm 2023, khoảng 133,4 tỷ USD. Khối lượng tài sản lưu động vào đầu năm lên tới tương đương 5,012 nghìn tỷ ruble, khoảng 55,88 tỷ USD.

Quỹ Tài sản quốc gia Nga đóng vai trò là quỹ dự trữ quốc gia quan trọng

Quỹ Tài sản quốc gia Nga đóng vai trò là quỹ dự trữ quốc gia quan trọng, được thiết kế để ổn định ngân sách quốc gia trong bối cảnh doanh thu sụt giảm và giải quyết các yêu cầu dài hạn của nhà nước, bao gồm đảm bảo lương hưu cho người dân. Quỹ NWF được tài trợ thông qua đóng góp ngân sách liên bang thặng dư từ ngành dầu khí và thu nhập từ các nguồn tài nguyên tự quản lý.

Chính quyền Nga đã ngừng đầu tư quỹ NWF bằng Dollar vào giữa năm 2021

Chính quyền Nga đã ngừng đầu tư quỹ NWF bằng Dollar vào giữa năm 2021 và cuối năm 2022, họ cũng xóa các tài khoản bằng bảng Anh và yên Nhật. Chính phủ sau đó đã phê duyệt một cơ cấu mới cho Quỹ Tài sản Quốc gia, chỉ cho phép đầu tư vào vàng và nhân dân tệ. Tỷ lệ tối đa của đồng nhân dân tệ trong tài sản của NWF là 60% và 40% đối với vàng.

Tổng tài sản bao gồm: 227,331 tỷ nhân dân tệ, 358,961 kg vàng và 1,514 tỷ rúp

Tờ báo Nga dẫn thông số từ các tài khoản riêng của Quỹ NWF ở các Ngân hàng Nga cho thấy, tính đến ngày 1/1/2024, tổng tài sản bao gồm: 227,331 tỷ nhân dân tệ, 358,961 kg vàng ở dạng phi cá nhân hóa và 1,514 tỷ rúp. Tiền của Quỹ NWF gửi vào VEB.RF - tổ chức phát triển tài chính lớn của Nga - lên tới 658,822 tỷ rúp.

3 tỷ USD từ Quỹ NWF đã được đặt vào trái phiếu của Ukraine

Ngoài ra, 3 tỷ USD từ Quỹ NWF đã được đặt vào trái phiếu của Ukraine, quốc gia này đã vỡ nợ. Các khoản đầu tư từ Quỹ NWF, không bao gồm tiền trong tài khoản của Ngân hàng Nga, vào năm 2023 lên tới 355,663 tỷ rúp, tương đương 4,182 tỷ USD.

Việc thay đổi cơ cấu tài sản của Quỹ Tài sản quốc gia Nga

Việc thay đổi cơ cấu tài sản của Quỹ Tài sản quốc gia Nga cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của Nga trong việc quản lý tài chính quốc gia. Điều này đồng thời cũng cho thấy sự quan tâm của Nga đến việc đảm bảo ổn định ngân sách quốc gia và đáp ứng các yêu cầu dài hạn của nhà nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quỹ Tài sản quốc gia Nga đã loại trừ loại tiền tệ nào khỏi danh mục đầu tư của mình?,Quỹ NWF đóng vai trò gì trong việc đảm bảo lương hưu cho người dân Nga?