Ngăn chặn bán chui cổ phiếu: Giải pháp và thách thức

Cách ngăn chặn bán chui cổ phiếu đang trở thành một vấn đề quan trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết này sẽ đề cập đến các giải pháp và thách thức trong việc giải quyết tình trạng này.

Giải pháp từ cơ quan quản lý

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu các công ty chứng khoán triển khai phương án kiểm soát nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ và người có liên quan. Các công ty chứng khoán cần phổ biến và tuyên truyền đến nhà đầu tư về trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đặc biệt, nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện báo cáo và công bố thông tin trước khi thực hiện các giao dịch có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên trong ngày hoặc từ 200 triệu đồng trở lên trong tháng.

Các công ty chứng khoán cũng cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để cảnh báo và kiểm soát giao dịch của người nội bộ và người liên quan. Hệ thống này sẽ chặn các giao dịch nếu chưa công bố thông tin và giá trị giao dịch vượt quy định. Ngoài ra, khi người nội bộ và người liên quan đặt lệnh giao dịch, họ sẽ nhận được cảnh báo nếu giao dịch thuộc diện phải công bố thông tin. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của nhà đầu tư. Nếu vi phạm, nhà đầu tư sẽ bị phạt và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Thách thức và giải pháp đồng bộ

Việc ngăn chặn bán chui cổ phiếu đòi hỏi sự đồng bộ và nỗ lực từ các bên liên quan, không chỉ trông chờ vào công ty chứng khoán. Một lãnh đạo công ty chứng khoán đã chia sẻ trường hợp cổ đông nội bộ của doanh nghiệp mở tài khoản tại công ty chứng khoán này và bán cổ phiếu mà không công bố thông tin. Công ty chứng khoán đã chặn lệnh, nhưng cổ đông đã chuyển sang mở tài khoản tại công ty khác và tiếp tục bán chui cổ phiếu. Điều này cho thấy việc chặn lệnh không đồng bộ tại các công ty chứng khoán sẽ gặp khó khăn.

Một giải pháp đề xuất là tập trung việc kiểm soát giao dịch của người nội bộ và người liên quan từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở Giao dịch chứng khoán. Các công ty chứng khoán cần nhận dữ liệu từ VSDC để xử lý và cảnh báo giao dịch vi phạm. Trong trường hợp vi phạm, cơ quan quản lý có thể yêu cầu phong tỏa và bán cưỡng chế cổ phiếu để thực thi quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự sát sao và liên tục cập nhật dữ liệu từ VSDC. Hiện tại, các công ty chứng khoán chưa nhận được dữ liệu đồng bộ từ VSDC.

Ngoài ra, để giải quyết vấn đề này, cần sự tự giác và hiểu biết của người nội bộ và người liên quan trong các doanh nghiệp niêm yết. Họ cần nắm rõ quy định pháp luật và chủ động báo cáo với các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, việc này đôi khi gặp khó khăn do quy định pháp luật không rõ ràng và người trong cuộc không nắm bắt được.

Cuối cùng, để hạn chế tình trạng bán chui cổ phiếu, cần có chế tài xử lý nghiêm khắc và quyết định hủy bỏ giao dịch, phạt nặng người vi phạm. Điều này đòi hỏi sự thực hiện nghiêm túc từ cơ quan quản lý.

Kết luận

Việc ngăn chặn bán chui cổ phiếu là một vấn đề quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Các giải pháp đã được đề xuất bao gồm yêu cầu công ty chứng khoán triển khai kiểm soát nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để cảnh báo và kiểm soát giao dịch, và tập trung việc kiểm soát từ VSDC và các Sở Giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự đồng bộ và nỗ lực từ các bên liên quan, cũng như sự tự giác và hiểu biết của người nội bộ và người liên quan.

VNIndex 1,101.66 -4.24 -0.38%
HNX 227.01 -1.89 -0.83%
UPCOM 85.57 0.03 0.04%
[question] Các công ty chứng khoán được yêu cầu tuân thủ những quy định nào để ngăn chặn bán chui cổ phiếu?,Việc ngăn chặn bán chui cổ phiếu cần sự đồng bộ từ các bên liên quan như thế nào?
3 Lượt thích

Có cần áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn bán chui cổ phiếu không? Ví dụ như tăng cường quản lý và kiểm soát thị trường?

1 Lượt thích

Ngăn chặn bán chui cổ phiếu có thể làm giảm rủi ro, nhưng liệu điều này có làm giảm tính thanh khoản của thị trường không?

Có cách nào để tạo ra hệ thống cảnh báo sớm về các trường hợp bán chui cổ phiếu không? Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề trước khi nó trở nên quá nghiêm trọng.

"Có lẽ cần áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn, nhưng cần phải cân nhắc kỹ để tránh tác động tiêu cực đến thị trường