Ngân sách năm 2023: Dự kiến chi tiêu tăng trở lại sau dịch COVID-19

Bộ Tài chính dự kiến chi tiêu ngân sách năm 2023 tăng khoảng 4% GDP, đánh dấu mức tăng trở lại sau giai đoạn khủng hoảng do dịch COVID-19.

Ngân sách năm 2023 dự kiến sẽ có mức chi tiêu tăng trở lại sau giai đoạn khủng hoảng do dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, dự kiến chi tiêu ngân sách năm nay sẽ đạt khoảng 4% GDP, thấp hơn mức dự toán trước đó là 4,42%.

Dự kiến, thu cân đối ngân sách năm 2023 sẽ đạt hơn 1,62 triệu tỷ đồng.

Ngoài việc dự kiến tăng chi tiêu, các chỉ tiêu an toàn nợ công cũng được đảm bảo không vượt quá ngưỡng do Quốc hội quyết định. Theo đó, nợ công dự kiến sẽ đạt khoảng 39-40% GDP, trong đó nợ Chính phủ chiếm 36-37% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia chiếm 37-38% GDP.

Trong tổng số thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2023, dự kiến đạt 89.600 tỷ đồng, giảm 52.200 tỷ đồng so với mức thu bình quân 8 tháng.

Chi tiết hơn, thu nội địa dự kiến đạt 73.900 tỷ đồng, tương đương 62,9% mức thu bình quân 8 tháng. Thu từ dầu thô dự kiến đạt 5.600 tỷ đồng, tương đương 110,9% mức thu bình quân 8 tháng. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế dự kiến đạt 26.000 tỷ đồng, tương đương 52% mức thu bình quân 8 tháng.

Tính tổng kết 9 tháng của năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 1.223 triệu tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt 1.013 triệu tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô dự kiến đạt khoảng 46.000 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2022. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 163.800 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Về số thu trên địa bàn, dự kiến có 25/63 địa phương thực hiện thu nội địa 9 tháng đạt trên 76% dự toán.

Trong khi đó, có 11/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 52 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

[question] Ngân sách năm 2023 ước bội chi khoảng bao nhiêu GDP?,Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2023 ước đạt bao nhiêu tỷ đồng?
1 Lượt thích