Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu dệt may, da giày đến 2025 với mục tiêu 755 triệu USD

Nghệ An: Phấn đấu đến 2025 xuất khẩu dệt may, da giày đạt 755 triệu USD
Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu dệt may, da giày lên 755 triệu USD đến năm 2025, thông qua đầu tư vào công nghệ sản xuất thông minh và tạo giá trị gia tăng.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu dệt may, da giày đến 2025 với mục tiêu 755 triệu USD

Tỉnh Nghệ An đã công bố kế hoạch triển khai "Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035" nhằm đẩy mạnh xuất khẩu dệt may, da giày đến năm 2025 với mục tiêu đạt 755 triệu USD. Đây là một phần trong chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày của tỉnh.

Tập trung vào tạo giá trị gia tăng và công nghệ sản xuất thông minh

Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các khâu tạo giá trị gia tăng trong ngành dệt may và da giày. Cụ thể, nhóm sản phẩm chính bao gồm sợi, quần áo, giày dép da xuất khẩu và nguyên phụ liệu hỗ trợ ngành dệt may, da giày.

Từ năm 2024 đến năm 2025, dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt may, da giày đạt 18-19%. Trong giai đoạn 2026-2030, với tầm nhìn đến năm 2035, tốc độ tăng trưởng này dự kiến đạt 17-18%. Đối với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may, da giày, dự kiến từ nay đến năm 2025 đạt từ 17-18% mỗi năm, trong giai đoạn 2026-2030 đạt 16-17% mỗi năm.

Đạt mục tiêu xuất khẩu 755 triệu USD và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa

Tỉnh Nghệ An đã đặt mục tiêu xuất khẩu dệt may, da giày đạt khoảng 755 triệu USD đến năm 2025. Đến năm 2030, mục tiêu này sẽ được nâng lên khoảng 1.600 triệu USD. Đồng thời, tỉnh cũng phấn đấu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành dệt may, da giày lên trên 45% đến năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu này, UBND tỉnh Nghệ An đã định hướng ưu tiên phát triển các dự án ngành may có quy mô lớn, tập trung vào các khâu có giá trị gia tăng cao và trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và tăng cường đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thương hiệu

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, tỉnh Nghệ An sẽ phát triển các sản phẩm may mặc phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước và có khả năng cạnh tranh với các thương hiệu nhập khẩu. Điều này cũng nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, tạo ra các xu hướng thời trang cho thị trường trong nước và dần tạo xu hướng có sức ảnh hưởng lan tỏa ra thị trường quốc tế. Đồng thời, sẽ tập trung đổi mới công nghệ, trang thiết bị, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển khâu thiết kế tạo mẫu, cắt vải tự động và đa dạng hóa sản phẩm. Mục tiêu là giảm tỷ lệ sản xuất gia công trong toàn ngành và tăng cường nội địa hóa ngành dệt may, da giày.

Với những nỗ lực này, tỉnh Nghệ An hy vọng sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu dệt may, da giày và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu xuất khẩu dệt may, da giày của tỉnh Nghệ An là bao nhiêu vào năm 2025?,Tỉnh Nghệ An sẽ tập trung vào những khâu nào để tạo giá trị gia tăng trong ngành dệt may, da giày?