Nghệ An - Từ tỉnh nghèo đến trung tâm thương mại và logistics của Bắc Trung Bộ

Nghệ An đã vượt Bắc Ninh, Đồng Nai để đứng thứ 6 cả nước về thu hút FDI trong 9 tháng 2023. Tỉnh đang trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và logistics của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghệ An, một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, từng được biết đến là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Nghệ An đã có một bước chuyển mình lớn và trở thành một trung tâm kinh tế, thương mại và logistics quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đã tăng lên đáng kể.

Năm 2016, thu nhập bình quân của Nghệ An chỉ đạt 1,82 triệu đồng/người/năm, xếp thứ 54/63 địa phương.

Tuy nhiên, đến năm 2021, con số này đã tăng lên 3,095 triệu đồng/người/năm, xếp thứ 45/63 địa phương.

Điều này cho thấy Nghệ An đã có những cải thiện đáng kể về mặt kinh tế và thu nhập của người dân.

Ngoài ra, Nghệ An cũng là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, nhờ vào việc tập trung thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/09/2023, Nghệ An đã vượt Bắc Ninh, Đồng Nai để đứng thứ 6 cả nước về thu hút FDI trong 9 tháng 2023.

Tổng vốn đăng ký FDI của tỉnh đã đạt hơn 1,27 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành một trung tâm kinh tế, thương mại và logistics quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023.

Nghị quyết này đề ra Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết, Nghệ An sẽ trở thành một tỉnh phát triển khá của cả nước, với kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh sẽ trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, Nghệ An cũng sẽ có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng hiệu quả với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của tỉnh là tăng trưởng GRDP (Gross Regional Domestic Product) bình quân khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030, nâng cao năng suất lao động và thu ngân sách địa phương.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh được dự kiến đạt khoảng 1.650 nghìn tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An sẽ trở thành một tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại.

Tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, đặc biệt là văn hoá xứ Nghệ.

Đồng thời, tỉnh sẽ đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo; tăng cường tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Với những nỗ lực và cam kết của chính quyền và người dân, Nghệ An đang trên đà trở thành một trung tâm kinh tế và logistics quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, đóng góp vào sự phát triển của cả nước.

[question] Nghệ An đã thu hút được bao nhiêu vốn FDI tính đến tháng 9/2023?,Nghệ An có mục tiêu gì đến năm 2030 và 2045?