Nghị quyết 41: Bước tiến mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Nghị quyết 41: Bước tiến mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Bước tiến mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây được coi như một "món quà" đặc biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay.

Mục tiêu của Nghị quyết 41 là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đội ngũ này cần có cơ cấu hợp lý, tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng. Đồng thời, cần có năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến. Điều quan trọng là tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc và có trách nhiệm xã hội, ý thức vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước. Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nghị quyết 41 sẽ từng bước đi vào đời sống và hoạt động của đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh rằng Nghị quyết này đề cập đến việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và bình đẳng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cũng nhận định rằng Nghị quyết 41 sẽ mang lại giá trị lâu dài cho đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Ông cho biết Nghị quyết này định hướng xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Ông cũng nhận thấy rằng Nghị quyết này có những nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện, phù hợp với mong đợi của doanh nhân Việt Nam. Ông tin rằng Nghị quyết này sẽ tạo nền tảng để xây dựng một môi trường kinh doanh mới và chính sách mới cho giới doanh nhân Việt Nam phát triển.

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) và Phó Chủ tịch Công ty N&G Group, cho biết rằng việc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đã được minh chứng qua nhiều năm đổi mới và có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân. Ông nhận thấy sự quan tâm và hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng này thông qua các quyết sách lớn. Ông cũng nhắc đến Nghị quyết số 09-NQ/TW và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, những văn bản quan trọng đã định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư từ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt hơn 20 tỉ USD, tăng 7,7% so với năm 2022. Thủ đô Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với hơn 2,5 tỉ USD. Trong bối cảnh đó, KCN hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) đã tiếp đón và triển khai hợp tác cụ thể với nhiều công ty FDI toàn cầu.

Từ việc thành lập Hiệp hội HANSIBA, các doanh nghiệp thành viên đã được hỗ trợ thông qua việc hợp tác với các đối tác quốc tế có nền công nghiệp phát triển và chuỗi sản xuất toàn cầu. Điều này giúp các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu và đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và Đất nước.

[question] Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị nhằm mục đích gì?,Tại sao Nghị quyết 41 được coi là một "món quà" đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp?