Nguồn vốn chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động

Nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 790.000 lao động và cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn chính sách đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm cho hàng trăm nghìn lao động tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), tính đến ngày 31-12-2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của cả nước đã đạt trên 346.000 tỉ đồng. Đây là cơ sở để NHCSXH cho vay được trên 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 108.044 tỉ đồng. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 332.000 tỉ đồng, với 6,8 triệu khách hàng vay.

Hỗ trợ tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động

Nguồn vốn chính sách đã và đang hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho hơn 790.000 lao động. Điều này đóng góp quan trọng vào việc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã ưu tiên dành hơn 40.000 tỉ đồng ngân sách địa phương để ủy thác cho NHCSXH, từ đó cung cấp thêm nguồn lực cho giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Một số chi nhánh NHCSXH nhận nguồn vốn ủy thác từ địa phương cao, bao gồm Hà Nội với 7.921 tỉ đồng, TP HCM với 7.250 tỉ đồng, Đà Nẵng với 2.150 tỉ đồng, Bình Dương với 1.942 tỉ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu với 1.789 tỉ đồng và Đồng Nai với 1.392 tỉ đồng.

Ngoài việc tạo việc làm, nguồn vốn chính sách còn hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác.

Gần 97.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được vay vốn để học tập. Hơn 4.000 hộ gia đình vay vốn để mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, nguồn vốn chính sách còn được sử dụng để xây dựng trên 1,4 triệu công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn, xây dựng 1.383 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống và hơn 15.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp.

Mục tiêu phát triển trong tương lai

Theo ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH, nguồn vốn chính sách đã tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu của Chính phủ. Trong năm 2024, NHCSXH sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu này và đồng thời thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. Mục tiêu chính là đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện để tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp. NHCSXH cũng sẽ trở thành công cụ chủ lực của Đảng và Chính phủ trong công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước.

Tóm lại, nguồn vốn chính sách đã và đang đóng góp quan trọng vào việc tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của cả nước đạt bao nhiêu tỉ đồng?,Mục tiêu của Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 là gì?