Nguyên nhân trì hoãn phân bổ hơn 70.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

Bộ trưởng Tài chính tiết lộ nguyên nhân chậm phân bổ hơn 70.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước là do việc chậm trình ban hành cơ chế, chính sách của các Bộ, ngành.

Nguyên nhân chậm phân bổ hơn 70.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ ra nguyên nhân chậm phân bổ hơn 70.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo ông, việc này là do các Bộ, ngành chậm trình ban hành cơ chế, chính sách liên quan.

Bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2023

Trước đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở Trung ương và các địa phương. Tổng số kinh phí bổ sung là hơn 2.508 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc này đã diễn ra quá muộn so với quy định và gây lãng phí nguồn lực ngân sách Nhà nước. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, đã đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm và không để tồn tại các khoản chi chưa xác định được nhiệm vụ, nội dung chi trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

Nguyên nhân chậm phân bổ

Ông Hồ Đức Phớc đã giải trình nguyên nhân chậm phân bổ ngân sách. Ông cho biết rằng việc chậm trình ban hành cơ chế, chính sách của các Bộ, ngành là nguyên nhân chính. Ví dụ, việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho sinh viên sư phạm đã bị chậm do chưa tổng hợp được theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, việc hỗ trợ các cơ quan báo chí theo cơ chế đặt hàng cũng gặp khó khăn. Theo Nghị định, sau khi được Bộ chuyên ngành ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, mới được bổ sung. Tuy nhiên, nhiều khoản chưa được ban hành đầy đủ, khi phê duyệt định mức đơn giá thì đã quá niên độ nên không xử lý được.

Cần rà soát và khắc phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm tra và rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định. Ông cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng dự toán, điều hành ngân sách và khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ lớn.

Đồng thời, cần có giải pháp kịp thời để đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn bố trí. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc rà soát, trình Quốc hội và chịu trách nhiệm đối với từng khoản đề nghị bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các Bộ, ngành, địa phương.

Việc rà soát và khắc phục các vấn đề trên sẽ giúp đảm bảo sự chính xác, đầy đủ và hợp lệ của số liệu ngân sách, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực ngân sách Nhà nước.

[question] Vì sao ngân sách Nhà nước chậm phân bổ hơn 70.000 tỷ đồng?,Đề nghị nào được đưa ra để khắc phục tình trạng chậm phân bổ ngân sách?