Nhà Đà Nẵng: Tăng trưởng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực chứng khoán năm 2023

Nhà Đà Nẵng mang hơn 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán trong năm 2023
Nhà Đà Nẵng đã đầu tư hơn 30% tổng tài sản vào chứng khoán trong năm 2023, đạt mức tăng 39,6% so với đầu năm. Điều này cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc của công ty trong lĩnh vực này.

Nhà Đà Nẵng, một công ty đầu tư phát triển bất động sản ở Việt Nam, đã ghi nhận một mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực chứng khoán trong năm 2023.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, công ty đã đầu tư hơn 30% tổng tài sản vào chứng khoán, đạt mức tăng 39,6% so với đầu năm.

Trong quý IV/2023, Nhà Đà Nẵng đã ghi nhận một mức tăng trưởng đáng kinh ngạc với doanh thu đạt 68 tỷ đồng, tăng cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp cũng tăng thêm 34,59 tỷ đồng, lên 35,3 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng tăng 18,8% so với cùng kỳ, đạt 11,02 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính đã giảm 35,4%, chỉ còn 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 72,9%, đạt 4,34 tỷ đồng.

Tất cả những con số này đã góp phần tạo nên lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của Nhà Đà Nẵng, đạt 23,6 tỷ đồng, tăng thêm 36,18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết rằng mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong quý IV/2023 là do tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy - Block B.

Trong năm 2023, Nhà Đà Nẵng đã ghi nhận doanh thu đạt 436,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 218,6 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc của công ty trong lĩnh vực bất động sản.

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng đã giảm 11,4% so với đầu năm, chỉ còn 1.326,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 58% tổng tài sản. Hàng tồn kho của công ty cũng đã giảm 66,7% so với đầu năm, chủ yếu do dự án Khu phức hợp Monarchy - Block B.

Ngoài ra, công ty cũng không có dự án mới sau khi đã bàn giao phần lớn dự án Monarchy - Block B trong năm 2023.

Một điểm đáng chú ý là mục đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng đã tăng 39,6% so với đầu năm, đạt 433,6 tỷ đồng và chiếm 32,7% tổng tài sản. Công ty đã đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu như DGC, STB, HPG, MWG, QTP và một số cổ phiếu khác.

Ngoài ra, công ty cũng đã giảm mức trả tiền trước ngắn hạn tới 89,3% so với đầu năm, chỉ còn 48,6 tỷ đồng. Điều này cho thấy công ty đã giảm đáng kể các khoản mục khách hàng trả trước khu phức hợp Monarchy - Block B.

Với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản, Nhà Đà Nẵng đã chứng minh được sự thành công và tiềm năng phát triển trong tương lai. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng đã đầu tư vào những cổ phiếu nào trong danh mục đầu tư chứng khoán của mình?,Tại sao tổng tài sản của công ty đã giảm so với đầu năm?