Nhà đầu tư chứng khoán sẽ phải mở thêm hàng triệu tài khoản ngân hàng

Nhà đầu tư chứng khoán sẽ phải mở thêm hàng triệu tài khoản ngân hàng

Nhà đầu tư chứng khoán sẽ phải mở thêm hàng triệu tài khoản ngân hàng để tuân thủ quy định mới về quản lý tách biệt tài sản.

Nhà đầu tư chứng khoán sẽ phải mở thêm hàng triệu tài khoản ngân hàng để tuân thủ quy định mới về quản lý tách biệt tài sản. Ngày 1/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã gửi công văn yêu cầu các công ty chứng khoán (CTCK) đóng góp ý kiến về việc quản lý tách biệt tiền của khách hàng tại công ty chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN dự kiến áp dụng việc CTCK phải quản lý tiền của khách hàng hoàn toàn theo phương thức khách hàng của CTCK mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do CTCK lựa chọn để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán. Điều này nhằm đảm bảo tính tách biệt và an toàn cho tài sản của nhà đầu tư.

Trong giai đoạn đầu triển khai, mỗi CTCK chỉ được lựa chọn từ 1-3 ngân hàng thương mại để khách hàng mở tài khoản quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, đối với các CTCK nhỏ, UBCKNN khuyến nghị chỉ lựa chọn 1 ngân hàng thương mại để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quản lý tài sản.

Để hạn chế rủi ro thanh toán, UBCKNN yêu cầu mỗi tài khoản ngân hàng của khách hàng chỉ được kết nối với 1 CTCK. Điều này đồng nghĩa với việc nếu có nhiều hơn 1 CTCK lựa chọn kết nối với cùng một ngân hàng thương mại, khách hàng sẽ phải mở tài khoản chuyên biệt tương ứng với mỗi CTCK.

Đối với việc xử lý tiền trên tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, UBCKNN đề xuất phương thức phong tỏa tiền vào đầu ngày và giải tỏa vào cuối ngày để đồng bộ hoạt động và giảm thiểu rủi ro. Điều này nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Theo lộ trình áp dụng, việc khách hàng mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán sẽ được triển khai trong vòng 12 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có hiệu lực. Điều này cho phép các CTCK và nhà đầu tư có đủ thời gian để thích nghi và tuân thủ quy định mới.

Ông/Bà [Name] - [Chức vụ] của [CTCK] cho biết, "Quy định mới về quản lý tách biệt tài sản là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư chứng khoán. Chúng tôi sẽ nỗ lực để tuân thủ quy định này và đảm bảo sự thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch chứng khoán."

Với việc yêu cầu mở thêm hàng triệu tài khoản ngân hàng, nhà đầu tư chứng khoán sẽ phải thực hiện các thủ tục và quy trình mới để tuân thủ quy định về quản lý tách biệt tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường tính minh bạch và an toàn trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

VNIndex 1,210.95 -9.48 -0.78%
HNX 239.77 -1.54 -0.64%
UPCOM 91.02 0.14 0.15%
[question] Quy định mới của UBCKNN về quản lý tiền của khách hàng trong công ty chứng khoán là gì?,Cách xử lý tiền trên tài khoản tiền gửi tại ngân hàng như thế nào để phục vụ giao dịch chứng khoán?