Nhà đầu tư ngoại bán ròng 866 tỷ đồng, CTG và VPB là tâm điểm

Nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh tới 866 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 25/8, với sự chú ý đặc biệt đến cặp đôi cổ phiếu ngân hàng CTG và VPB.

Nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục thực hiện hoạt động bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/8, với tổng giá trị bán ròng lên tới 866 tỷ đồng.

Trong số đó, cặp đôi cổ phiếu ngân hàng CTG và VPB đã trở thành tâm điểm của sự xả bán.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 34,38 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị lên đến 1.093,02 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng mua vào đã giảm 23,88% và giá trị mua vào giảm 20,1% so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 63,27 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 1.937,97 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng bán ra đã tăng 60% và giá trị bán ra đã tăng 71,15% so với phiên trước.

Với kết quả trên, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 28,88 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 844,95 tỷ đồng. Trong khi đó, trong phiên giao dịch trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5,65 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 235,74 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay:
  • Cổ phiếu DXG: khối lượng mua vào hơn 4,97 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 103,75 tỷ đồng.
  • Cổ phiếu DGC: giá trị mua ròng đạt 90,71 tỷ đồng, khối lượng mua ròng đạt 1,16 triệu đơn vị.
Cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay:
  • CTG: giá trị bán ròng với 166,69 tỷ đồng, khối lượng bán ròng đạt 5,33 triệu đơn vị.
  • VPB: khối lượng bán ròng với hơn 5,67 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 115,07 tỷ đồng.

Các mã cổ phiếu khác cũng bị bán ròng với giá trị trên 100 tỷ đồng bao gồm:

  • MWG: giá trị đạt hơn 132 tỷ đồng (2,6 triệu đơn vị).
  • HPG: giá trị đạt 125,32 tỷ đồng (4,8 triệu đơn vị).
  • DPM: giá trị đạt 101,28 tỷ đồng (2,87 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 810.830 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 21,28 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng mua vào đã giảm 21,3% và giá trị mua vào giảm 16,45% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 592.500 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 10,94 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng bán ra đã giảm 75,94% và giá trị bán ra đã giảm 76,52% so với phiên trước.

Với kết quả trên, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 218.330 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị mua ròng đạt 10,34 tỷ đồng. Trong khi đó, trong phiên giao dịch trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,43 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 21,12 tỷ đồng.

Cổ phiếu thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài:
  • CEO: khối lượng mua ròng lên đến 225.660 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 5,98 tỷ đồng.
  • IDC: khối lượng mua ròng 130.400 đơn vị, giá trị đạt 5,96 tỷ đồng.

Cổ phiếu NVB lại là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 100.000 đơn vị và giá trị bán ròng đạt 1,42 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 229.010 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 8,14 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng mua vào đã giảm 55,47% và giá trị mua vào giảm 56,33% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 1,06 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 39,83 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng bán ra đã tăng 56,24% và giá trị bán ra đã tăng 19,72% so với phiên trước.

Với kết quả trên, phiên giao dịch ngày hôm nay khối ngoại đã bán ròng 830.010 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng đạt 31,69 tỷ đồng. Đây là mức tăng gấp hơn 4 lần về khối lượng và tăng 116,6% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu thu
VNIndex 1,183.37 -6.02 -0.51%
HNX 242.9 -0.32 -0.13%
UPCOM 91.01 0.16 0.18%
[question] Cổ phiếu nào là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HOSE?,Trên sàn giao dịch HNX, cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất?