Nhà đầu tư ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu HPG, SSI và VHM trong phiên giảm sâu ngày 11/9

Nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh hơn 980 tỷ đồng cổ phiếu HPG, SSI và VHM trong phiên giảm mạnh ngày 11/9, đồng thời ghi nhận mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VCB và TNG.

Trên sàn giao dịch HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 40,59 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị đạt 1.351,33 tỷ đồng, giảm 36,92% về khối lượng và 23,95% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 8/9). Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 80,96 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 2.355,15 tỷ đồng, tăng 35,86% về khối lượng và 38,56% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 40,37 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 1.003,82 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4,68 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 77,07 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ phiếu VCB đã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 56,4 tỷ đồng, tương đương với hơn 0,63 triệu đơn vị cổ phiếu. Tiếp theo là cổ phiếu DGC được mua ròng với giá trị 51,12 tỷ đồng (0,56 triệu đơn vị). Trong khi đó, cổ phiếu PDR dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng, đạt 1,08 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 27,17 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 7,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 209,19 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu bị bán ròng mạnh tiếp theo là SSI đạt 164,37 tỷ đồng (4,86 triệu đơn vị), VHM đạt 125,76 tỷ đồng (2,34 triệu đơn vị), KBC đạt 92,78 tỷ đồng (2,65 triệu đơn vị)...

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 1,3 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 34,71 tỷ đồng, tăng 17,37% về khối lượng và 1,14% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 655.410 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 13,63 tỷ đồng, tăng 140,69% về khối lượng và 196,3% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 644.640 đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 21,08 tỷ đồng, giảm 22,83% về khối lượng và 29,07% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu TNG đã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX với khối lượng 553.880 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,83 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu IDC được mua ròng 191.100 đơn vị, giá trị đạt 9,38 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu TSB, PVS và SLS cũng được mua ròng với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu SBS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 207.510 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,95 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu NVB bị bán ròng 1,48 tỷ đồng và MBS bị bán ròng 1,04 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 707.740 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 24,02 tỷ đồng, giảm 33,19% về khối lượng và 12,97% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 652.920 đơn vị cổ phiếu, giá trị đạt 22,95 tỷ đồng, tăng hơn 52% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 54.820 đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 1,07 tỷ đồng, giảm hơn 91% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu VTP đã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM với khối lượng 160.390 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7,25 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu được mua ròng mạnh tiếp theo là QNS đạt 3,85 tỷ đồng, MPC đạt 2,45 tỷ đồng, VEA đạt 1,3 tỷ đồng... Trái lại, cổ phiếu ACV là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 4,91 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 65.400 đơn vị. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 39,68 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị bán ròng đạt 981,67 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch trước đó ngày 8/9, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 6,15 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 119,31 tỷ đồng.
VNIndex 1,223.63 -17.85 -1.46%
HNX 251.33 -4.87 -1.94%
UPCOM 93.71 -1.01 -1.08%
[question] Cổ phiếu nào là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 11/9?,Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên sàn HOSE là bao nhiêu trong phiên giao dịch ngày 11/9?