Nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng cổ phiếu trong tuần đầu tháng 9 nếu VPB không ổn định

Nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 1.265 tỷ đồng cổ phiếu VPB trong tuần đầu tháng 9. Nếu tình hình không ổn định, số lượng cổ phiếu bán ròng có thể tăng lên hơn 2.100 tỷ đồng.

Khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 8/9 trên sàn HOSE.

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 33,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1.300,84 tỷ đồng. Trong khi tuần cuối cùng của tháng 8, khối ngoại mua ròng 26,52 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 928,39 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên liên tiếp.

Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 1,22 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 53,45 tỷ đồng. Đây là mức giảm 72,54% về lượng và giảm 52,9% về giá trị so với tuần trước đó.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày 8/9.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 333.080 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 18,16 tỷ đồng. Đây là mức tăng gần 31% về lượng nhưng giảm 33,21% về giá trị so với tuần trước.

Tổng kết lại, trong tuần từ ngày 5-8/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 31,97 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.265,55 tỷ đồng.

Trong khi tuần giao dịch trước đó từ ngày 28-31/8, khối ngoại mua ròng 31,23 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.014,67 tỷ đồng.

Trong số các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, cổ phiếu VPB dẫn đầu với khối lượng đạt 41,29 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 856,41 tỷ đồng. VNM đứng ở vị trí thứ 2 với giá trị mua ròng 294,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 3,72 triệu đơn vị.

Trái lại, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng 17,25 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 470 tỷ đồng. HPG bị bán ròng 17,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 499,75 tỷ đồng và SSI bị bán ròng 9,44 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 315,79 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 27,2 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu NVB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 5,83 tỷ đồng.

Theo diễn biến giao dịch trong tuần đầu tháng 9, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 1.265 tỷ đồng cổ phiếu VPB. Tuy nhiên, nếu tình hình không ổn định, số lượng cổ phiếu bán ròng có thể tăng lên hơn 2.100 tỷ đồng. Việc này có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng diễn biến giao dịch của nhà đầu tư ngoại chỉ là một yếu tố trong việc đánh giá thị trường chứng khoán. Các yếu tố khác như tình hình kinh tế, chính sách tiền tệ, tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng đóng vai trò quan trọng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

49.767.470

61.379.540

-11.612.070

1.565.340

1.950.010

-384.670

6/9

55.832.640

51.916.260

3.916.380

1.449.270

1.558.570

-109.300

7/9

38.885.540

69.400.430

-30.514.890

1.252.690

2.136.630

-883.940

8/9

64.348.400

59.669.180

4.679.220

1.776.830

1.699.760

77.070

Tổng

208.834.050

242.365.410

-33.531.360

6.044.130

7.344.970

-1.300.840

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

1.460.490

1.328.190

132.300

35.010

29.790

5.220

6/9

793.600

564.270

229.330

26.590

13.490

13.100

7/9

792.350

764.900

27.450

23.090

17.680

5.410

8/9

1.107.630

272.300

835.330

34.320

4.600

29.720

Tổng

4.154.070

2.929.660

1.224.410

119.010

65.560

53.450

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

5/9

1.215.910

1.198.140

17.770

38.710

40.510

-1.800

6/9

924.340

1.196.800

-272.460

31.090

47.740

-16.650

7/9

836.840

880.100

-43.260

20.090

32.320

-12.230

8/9

1.059.260

428.230

631.030

27.600

15.080

12.520

Tổng

4.036.350

3.703.270

333.080

117.490

135.650

-18.160

VNIndex 1,241.48 -1.66 -0.13%
HNX 256.2 0.06 0.02%
UPCOM 94.72 0.02 0.02%
[question] Cổ phiếu nào là cổ phiếu mà khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE?,Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua ròng bao nhiêu đơn vị cổ phiếu?
1 Lượt thích