Nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua ròng hơn 80 tỷ đồng trong phiên bùng nổ ngày 4/8

Trong phiên giao dịch ngày 4/8, nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua ròng nhẹ hơn 80 tỷ đồng, trong khi lực cầu trong nước tăng mạnh và thị trường nổi sóng lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng nhẹ hơn 80 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 4/8, trong khi lực cầu trong nước đã giúp thị trường nổi sóng lớn.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 50,59 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.573,33 tỷ đồng, tăng 35,53% về khối lượng và 41,95% về giá trị so với phiên hôm trước (ngày 3/8). Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 46,34 triệu đơn vị, giá trị 1.394,02 tỷ đồng, giảm 5,22% về khối lượng nhưng tăng 17,49% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 4,25 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 179,31 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,56 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 78,17 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu GMD được mua ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 2,5 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 144,26 tỷ đồng. Cổ phiếu MSN đứng ở vị trí thứ 2 với việc được mua ròng 1,08 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 93,54 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác đều được mua ròng dưới 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu KDC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,52 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 161,69 tỷ đồng. Các cổ phiếu bất động sản khác như HDG, KDH, CTD cũng bị bán ròng với các giá trị khác nhau.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 679.530 đơn vị, giá trị đạt 15,12 tỷ đồng, giảm 47,7% về lượng và 66,7% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 885.980 đơn vị, giá trị đạt 11,72 tỷ đồng, giảm 8,46% về lượng nhưng tăng 16,85% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 206.450 đơn vị, trong khi phiên trước đó nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 331.510 đơn vị; tổng giá trị vẫn là mua ròng 3,4 tỷ đồng, giảm 90,39% so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu TNG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 285.100 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 6,08 tỷ đồng. CEO và IDC cũng được mua ròng với các giá trị khác nhau. Trái lại, cổ phiếu BCC và NVB là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 309.400 đơn vị, giá trị 10,43 tỷ đồng, tăng 29,02% về khối lượng nhưng giảm nhẹ 1,23% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 2,84 triệu đơn vị, giá trị 110,01 tỷ đồng, tăng 52,48% về khối lượng và 68,8% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên giao dịch ngày 4/8 khối ngoại đã bán ròng 2,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 99,58 tỷ đồng, tăng 55,94% về lượng và 82,35% về giá trị so với phiên trước. Cổ phiếu PAT được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong phiên với khối lượng đạt 32.500 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 2,66 tỷ đồng. VEA là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất.

Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng nhẹ hơn 80 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 4/8. Trong bối cảnh lực cầu trong nước tăng mạnh, việc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua ròng nhỏ có thể cho thấy sự thận trọng của họ trong việc đánh giá thị trường.

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng bao nhiêu đơn vị trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 4/8?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX trong phiên giao dịch ngày 4/8?