Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường và mua ròng 190 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng sau 6 phiên bán ròng liên tiếp và mua vào khoảng 190 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 15/11.

Nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam sau 6 phiên liên tiếp bán ròng và đã mua ròng khoảng 190 tỷ đồng trong phiên giao dịch sôi động ngày 15/11.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 62,92 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 1.693,93 tỷ đồng, tăng 49,2% về khối lượng và 65,33% về giá trị so với phiên trước (ngày 14/11).

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 51,6 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 1.448,97 tỷ đồng, tăng 8,48% về khối lượng và 6,61% về giá trị so với phiên trước.

Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 11,32 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng khoảng 244,96 tỷ đồng. Trong phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 334,58 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với khối lượng hơn 2,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng khoảng 84,71 tỷ đồng. Vị trí thứ hai là cổ phiếu ngân hàng VCB được mua ròng khoảng 72,73 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 835.960 đơn vị. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu STB trong nhóm ngân hàng với khối lượng xấp xỉ 1,75 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 52,98 tỷ đồng. Cổ phiếu MWG vẫn nằm trong top 5 cổ phiếu bị bán ròng mạnh với khối lượng gần 0,95 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 537.300 đơn vị, tổng giá trị khoảng 13,19 tỷ đồng, giảm 49,53% về khối lượng và 33,22% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 762.270 đơn vị, tổng giá trị khoảng 18,91 tỷ đồng, giảm 70,14% về khối lượng và tăng 360,48% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 224.970 đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 5,72 tỷ đồng, giảm 85% về khối lượng và 79,64% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 154.800 đơn vị, tổng giá trị mua ròng khoảng 7,69 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 437 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 117.000 đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu HUT dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng với 141.900 đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 2,9 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 304.020 đơn vị, tổng giá trị mua vào khoảng 13,66 tỷ đồng, tăng 44% về khối lượng và 29% về giá trị so với phiên trước. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 1,73 triệu đơn vị, tổng giá trị khoảng 63,31 tỷ đồng, tăng 123% về khối lượng và 205,1% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, phiên này nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,43 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 49,65 tỷ đồng, tăng 152,5% về khối lượng và gần gấp 4 lần về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MCH với khối lượng 42.600 đơn vị, tổng giá trị mua ròng khoảng 3,41 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu ACV được mua ròng 28.110 đơn vị, tổng giá trị mua ròng khoảng xấp xỉ 2 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VEA với khối lượng 1,29 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 49,53 tỷ đồng. Các mã khác như QNS, QTP, VTP chỉ bị bán ròng hơn 1-2 tỷ đồng.

Tổng kết lại, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng khoảng 9,67 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng khoảng 189,59 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 15/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 7,48 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 372,84 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,122.5 12.77 1.14%
HNX 227.88 0.45 0.2%
UPCOM 87.0 0.35 0.41%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng những cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng những cổ phiếu nào trên sàn HNX?