Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên giảm sâu ngày 23/11

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục góp phần đẩy thị trường xuống khi bán ròng gần 500 tỷ đồng trong phiên 23/11. Cổ phiếu DGC và VND được mua ròng mạnh nhất, trong khi VPB và FUESSVFL là những cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực bán ròng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 23/11, đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam xuống mức giảm sâu.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 39,34 triệu đơn vị, tổng giá trị 928,41 tỷ đồng, tăng 24,19% về khối lượng và 10,82% về giá trị so với phiên trước (ngày 22/11). Tuy nhiên, họ đã bán ra 55,47 triệu đơn vị, giá trị 1.374,23 tỷ đồng, giảm 11,85% về khối lượng và 13,24% về giá trị so với phiên trước. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 16,12 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng 445,82 tỷ đồng, giảm 48,39% về lượng và 40,26% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu DGC đã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt 92,9 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua ròng 977.550 đơn vị.

Cổ phiếu VND dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với hơn 3,72 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng đạt 81,12 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng VPB tiếp tục bị bán ròng mạnh với khối lượng gần 3,56 triệu đơn vị và giá trị bán ròng đạt 69,29 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng chỉ quỹ FUESSVFL là mã bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với hơn 5 triệu đơn vị và giá trị bán ròng tương ứng đạt 91,54 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 929.300 đơn vị, tổng giá trị đạt 20,66 tỷ đồng, tăng 187,45% về khối lượng và 132,4% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, họ cũng đã bán ra 537.520 đơn vị, giá trị đạt 13,56 tỷ đồng, giảm 12,46% về khối lượng và 11,89% về giá trị so với phiên trước. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 391.780 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7,1 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó họ đã bán ròng 290.770 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 6,5 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng 286.900 đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 5,16 tỷ đồng.

Cổ phiếu CEO được mua ròng 198.160 đơn vị, và giá trị đạt 4,68 tỷ đồng.

Cổ phiếu MBS cũng được mua ròng 59.200 đơn vị, và giá trị đạt 1,26 tỷ đồng.

Cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 1,99 tỷ đồng, tương đương với khối lượng bán ròng 52.200 đơn vị.

Cổ phiếu TIG và PMC cũng bị bán ròng với giá trị tương ứng là hơn 1 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 515.150 đơn vị, tổng giá trị mua vào đạt 22,31 tỷ đồng, giảm 42,66% về khối lượng và 41,6% về giá trị so với phiên trước. Trái lại, họ đã bán ra 2,02 triệu đơn vị, giá trị đạt 55,42 tỷ đồng, tăng 83,29% về khối lượng và 11,87% về giá trị so với phiên trước. Như vậy, phiên này nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 33,11 tỷ đồng, tăng gấp hơn 6 lần về khối lượng và gần 2 lần về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu QNS được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 62.300 đơn vị, và giá trị đạt 2,87 tỷ đồng.

Cổ phiếu LTG cũng được mua ròng 51.000 đơn vị, và giá trị đạt 1,27 tỷ đồng.

Cổ phiếu BSR là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 1,5 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 28,78 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là ACV đạt 5,89 tỷ đồng, TTD đạt 2,03 tỷ đồng, VEA đạt 1,05 tỷ đồng.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 17,28 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 471,83 tỷ đồng, giảm 45,7% về lượng và 38,25% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua (ngày 22/11).

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,088.49 -25.33 -2.33%
HNX 224.54 -5.95 -2.65%
UPCOM 84.95 -1.09 -1.28%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu nào?