Nhà phát triển đề xuất đầu tư 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng

Nhà phát triển đề xuất đầu tư 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng

Petrovietnam và các nhà thầu đang xem xét đầu tư 1,3 tỷ USD để tiếp tục phát triển mỏ Sư Tử Trắng, ngoài khơi Việt Nam, với mục tiêu gia tăng tuổi thọ và trữ lượng dầu khí.

Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

Các nhà thầu đang xem xét đầu tư 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng, một dự án quan trọng thuộc Lô 15-1, bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam. Đại diện của Petrovietnam cho biết, theo Luật Dầu khí sửa đổi của Việt Nam, nhà thầu hiện tại có thể đề xuất chương trình làm việc sau khi kết thúc Hợp đồng dầu khí (PC) của Lô 15-1 và đàm phán hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) mới cho dự án.

Giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng

Được thiết kế để gia tăng tuổi thọ cho Lô 15-1 thêm hơn 20 năm và nâng trữ lượng thêm 20 tỷ m3 khí. Dự kiến, mức sản lượng ổn định trong 10 năm đầu tiên sẽ đạt 3,54 triệu m3 khí đốt mỗi ngày. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho ngành công nghiệp dầu khí và kinh tế Việt Nam.

Hợp đồng dầu khí hiện tại của Lô 15-1

Sẽ hết hạn vào tháng 9/2025, và nhà thầu đang đề nghị được gia hạn hợp đồng. Các thay đổi trong hợp đồng phân chia sản phẩm mới có thể bao gồm việc Petrovietnam sẽ nắm thêm cổ phần trong Lô 15-1, đồng thời tăng cường sự hợp tác với các bên liên quan.

Lô 15-1

Là một trong những lô mỏ quan trọng thuộc bể Cửu Long, bao gồm các mỏ: Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Đen Đông Bắc, Sư Tử Vàng Đông Bắc, Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng. Cho đến nay, lô này đã đóng góp hơn 13 tỷ USD cho ngân sách Việt Nam, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế quốc gia.

Petrovietnam và PVEP

Là hai nhà thầu chính tham gia Hợp đồng dầu khí Lô 15-1 phía Việt Nam, với tỉ lệ tham gia 50%. Phần còn lại thuộc sở hữu của các bên nước ngoài như Công ty Dầu khí Perenco, Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc KNOC, Tập đoàn SK Earth On và Công ty Geopetrol Việt Nam. Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long là đơn vị được thành lập theo Hợp đồng dầu khí Lô 15-1, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác dầu khí tại khu vực này.

Mỏ Sư Tử Trắng

Là một nguồn tài nguyên quan trọng cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Việc đầu tư vào giai đoạn 2B của mỏ này sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho cả Petrovietnam và đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng sẽ mang lại những lợi ích gì?,Ai là nhà thầu chính tham gia vào mỏ Sư Tử Trắng?