Nhà thầu Phương Hạnh chậm thi công đường dây 500kV mạch 3: Yêu cầu thay thế và tăng cường nhân lực

Nhà thầu Phương Hạnh chậm thi công đường dây 500kV mạch 3: Yêu cầu thay thế và tăng cường nhân lực

Nhà thầu Phương Hạnh gặp khó khăn trong việc triển khai thi công đường dây 500kV mạch 3, dẫn đến yêu cầu thay thế và tăng cường nhân lực từ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nhà thầu Phương Hạnh đã gặp khó khăn trong việc triển khai thi công hạng mục móng cọc của dự án đường dây 500kV mạch 3. Mặc dù đã được bàn giao mặt bằng từ cách đây 1-2 tháng, nhưng nhà thầu này chưa thực hiện thi công và không bố trí đủ máy ép cọc cho các vị trí móng cọc thuộc dự án. Tình trạng này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm chậm tiến độ dự án.

Yêu cầu thay thế nhà thầu Phương Hạnh đã được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đưa ra sau khi kiểm tra một số vị trí của đường dây 500kV mạch 3.

Đối với 11 vị trí móng cọc đã được bàn giao mặt bằng nhưng chưa được nhà thầu Phương Hạnh triển khai thi công theo quy định của hợp đồng, Tổng Công ty yêu cầu tổ chức chọn nhà thầu thay thế.

Ngoài việc yêu cầu thay thế nhà thầu, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng đưa ra chỉ đạo khác đối với các nhà thầu khác. Đối với những nhà thầu khác, Tổng Công ty yêu cầu huy động bổ sung nhân lực và máy thi công để đảm bảo hoàn thành xây dựng các móng cọc trong tháng 3/2024.

Việc yêu cầu thay thế nhà thầu Phương Hạnh và tăng cường nhân lực cho các nhà thầu khác nhằm đảm bảo tiến độ thi công của dự án đường dây 500kV mạch 3.

Đây là một bước quan trọng để đảm bảo cung cấp điện ổn định và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng của khu vực.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 liên quan đến nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. Việc chậm thi công của nhà thầu Phương Hạnh có thể ảnh hưởng đến việc đưa nhà máy này vào hoạt động đúng tiến độ. Do đó, việc thay thế nhà thầu và tăng cường nhân lực là cần thiết để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu cung cấp điện của khu vực.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công của dự án đường dây 500kV mạch 3 và sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao nhà thầu Phương Hạnh bị yêu cầu thay thế?,Để hoàn thành xây dựng trong tháng 3/2024, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu nhà thầu khác phải làm gì?