Nhận định cổ phiếu quan trọng trong tuần qua

Áp lực bán chốt lời đã gây ra sự phân hóa trong thị trường cổ phiếu. Các công ty chứng khoán khuyến nghị tích cực cho các cổ phiếu HND, QTP, GEX, DPM, ELC, DXG, NVL, PET, NLG, STK, BSR, STB, CTG và ACB.

Các công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định về diễn biến của các cổ phiếu quan trọng trong tuần qua.

Trong bối cảnh áp lực bán chốt lời gia tăng, thị trường cổ phiếu đã trải qua những nhịp rung lắc và giảm sâu. Đồng thời, các cổ phiếu và nhóm cổ phiếu cũng có sự phân hóa.

BVSC khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu HND và QTP.

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu HND với mức giá mục tiêu là 19.912 đồng/cp và QTP với mức định giá hiện tại là 23.500 đồng/cp. Trái với dự đoán của BVSC, cổ phiếu HND và QTP không có diễn biến khả quan trong tuần qua. Cổ phiếu HND duy trì mức giá 14.700 đồng/cp sau 1 phiên tăng, 3 phiên giảm và 1 phiên đứng giá tham chiếu. Cổ phiếu QTP tăng nhẹ 400 đồng (+2,4%) từ mức giá 16.700 đồng/cp lên 17.100 đồng/cp sau 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá.

VCBS khuyến nghị mua cho cổ phiếu GEX.

VCBS cho rằng GEX sẽ vượt kế hoạch kinh doanh năm và duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 30.000 đồng/cp. Cổ phiếu GEX giảm 1.200 đồng (-5,08%) từ mức giá 23.600 đồng/cp xuống 22.400 đồng/cp sau 1 phiên tăng và 4 phiên giảm.

BSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu DPM và BVSC khuyến nghị trung lập.

Cổ phiếu DPM đã tăng 14% kể từ khuyến nghị gần nhất của BSC. BSC duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu lên 45.000 đồng/cp. Trong khi đó, BVSC duy trì khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu là 35.200 đồng/cp. Cổ phiếu DPM tăng nhẹ 600 đồng (+1,53%) từ mức giá 39.300 đồng/cp lên 39.900 đồng/cp sau 3 phiên tăng và 2 phiên giảm.

BSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu ELC.

BSC duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 21.600 đồng/cp. Cổ phiếu ELC tăng 1.350 đồng (+7,03%) từ mức giá 19.200 đồng/cp lên 20.550 đồng/cp sau 3 phiên tăng và 2 phiên giảm.

BSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu DXG.

BSC khuyến nghị mua với giá mục tiêu 22.900 đồng/cp. Cổ phiếu DXG tăng 850 đồng (+4,38%) từ mức giá 19.400 đồng/cp lên 20.250 đồng/cp sau 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

BSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu NVL.

BSC khuyến nghị mua với giá mục tiêu 22.600 đồng/cp. Cổ phiếu NVL tăng 1.100 đồng (+5,56%) từ mức giá 19.800 đồng/cp lên 20.900 đồng/cp sau 4 phiên tăng và 1 phiên giảm.

BSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu PET.

BSC duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu không đổi là 35.340 đồng/cp. Cổ phiếu PET giảm 9,21% và đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại mức giá 27.000 đồng/CP sau 1 phiên tăng và 4 phiên giảm.

BSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu NLG.

BSC duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 46.100 đồng/CP. Cổ phiếu NLG giảm 1.300 đồng (-3,25%) từ mức giá 40.000 đồng/CP xuống 38.700 đồng/CP sau 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

PHS và VCBS cùng khuyến nghị mua cho cổ phiếu STK. PHS ước tính mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu STK là 39.050 đồng/cp và VCBS ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu PAN là 32.683 đồng/cp. Cổ phiếu STK giảm 700 đồng (-2,24%) từ mức giá 31.200 đồng/CP xuống 30.500 đồng/CP.

BSC khuyến nghị mua cho cổ phiếu BSR.

BSC duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu mới 24.600 đồng/CP. Cổ phiếu BSR tăng 300 đồng (+1,47%) từ mức giá 20.400 đồng/CP lên 20.700 đồng/CP.

BVSC khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu STB, CTG và ACB.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu STB với mức giá mục tiêu là 38.400 đồng/cp, CTG với mức giá mục tiêu là 37.700 đồng/cp và ACB với mức giá mục tiêu là 31.800 đồng/cp. Cổ phiếu STB tăng 2.900 đồng (+10,02%) từ mức giá 28.950 đồng/CP lên 31.850 đồng/CP. Cổ phiếu CTG tăng 1.100 đồng (+3,55%) từ mức giá 31.000 đồng/CP lên 32.100 đồng/CP. Cổ phiếu ACB giảm 1.500 đồng (-6,15%) từ mức giá 24.400 đồng/CP xuống 22.900 đồng/CP.

Trên đây là những nhận định của các công ty chứng khoán về

VNIndex 1,232.21 11.6 0.94%
HNX 245.25 1.34 0.55%
UPCOM 93.28 0.18 0.2%
[question] Các công ty chứng khoán đã khuyến nghị mua cổ phiếu nào trong tuần qua?,Cổ phiếu nào có diễn biến không mấy khả quan theo nhận định của BVSC?