Nhận định cổ phiếu quan trọng tuần qua

Nhìn lại diễn biến của các cổ phiếu được đánh giá quan trọng trong tuần qua và những khuyến nghị mua, nắm giữ từ các công ty chứng khoán.

Nhìn lại diễn biến của các cổ phiếu quan trọng trong tuần qua

Chúng ta có thể thấy sự khởi sắc đồng loạt của các cổ phiếu được đánh giá quan trọng. Dưới đây là những nhận định và khuyến nghị từ các công ty chứng khoán về các cổ phiếu này.

MBS khuyến nghị mua cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 113.900 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 12,3%, và thị suất cổ tức 3,6%.

Các thông tin tích cực về tổng tiền mặt và tiền gửi cùng với việc chia cổ tức bằng tiền mặt đã giúp GAS duy trì đà tăng nhẹ. Trong tuần qua, giá cổ phiếu GAS tăng nhẹ 0,76% lên mức 98.600 đồng/CP.

PHS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VNM với giá trị hợp lý 73.100 đồng/CP.

Mặc dù diễn biến của cổ phiếu VNM lình xình quanh mốc tham chiếu, nhưng phiên tăng mạnh đầu tuần đã giúp cổ phiếu này khởi sắc. Trong tuần qua, giá cổ phiếu VNM tăng 2.900 đồng (+3,87%) lên 77.800 đồng/CP.

VCBS khuyến nghị mua cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 45.780 đồng/CP.

Kết quả kinh doanh quý II/2023 ấn tượng cùng với việc điều chỉnh tăng lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đã giúp cổ phiếu PLX hồi phục nhẹ. Trong tuần qua, giá cổ phiếu PLX tăng 1.000 đồng (+2,66%) lên 38.550 đồng/CP.

TPS khuyến nghị trung lập cổ phiếu MWG, trong khi BSC khuyến nghị mua.

MWG đang giao dịch với P/E và P/B cao hơn mức trung bình 10 năm. Cổ phiếu MWG đã ghi nhận tuần tăng mạnh, tăng 3.300 đồng (+6,53%) lên 53.800 đồng/CP.

MBS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FRT với giá mục tiêu 82.300 đồng/CP.

Cổ phiếu FRT cũng đã ghi nhận tuần tăng mạnh, tăng 6.500 đồng (+8,44%) lên 83.500 đồng/CP.

KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 91.600 đồng/CP.

Cổ phiếu PNJ cũng đã tăng nhẹ trong tuần qua, tăng 2.200 đồng (+2,81%) lên 80.500 đồng/CP.

VCSC hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan đối với cổ phiếu VPB và giảm giá mục tiêu xuống 23.500 đồng/CP.

Giá cổ phiếu VPB tăng 750 đồng (+3,71%) lên 20.950 đồng/CP.

BVSC khuyến nghị tích cực cổ phiếu VGC với giá mục tiêu 54.325 đồng/CP.

Cổ phiếu VGC đã ghi nhận tuần tăng mạnh, tăng 3.200 đồng (+7,14%) lên 48.000 đồng/CP.

BVSC khuyến nghị tích cực cổ phiếu TIP với giá mục tiêu 34.900 đồng/CP hoặc 30.165 đồng/CP tùy vào kịch bản khó khăn thu hồi khoản tiền đầu tư vào PAP.

Cổ phiếu TIP đã tăng nhẹ 400 đồng (+1,88%) lên 21.700 đồng/CP.

BVSC khuyến nghị tích cực cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 27.200 đồng/CP.

Cổ phiếu PVT đã tăng 1.550 đồng (+7,16%) lên 23.200 đồng/CP.

BSC khuyến nghị mua cổ phiếu FPT với giá mục tiêu mới 108.000 đồng/CP.

Cổ phiếu FPT đã ghi nhận tuần tăng mạnh, tăng 6.100 đồng (+6,73%) lên 96.700 đồng/CP.

Tổng kết lại, tuần qua đã chứng kiến sự khởi sắc của nhiều cổ phiếu quan trọng. Các công ty chứng khoán đưa ra những khuyến nghị mua, nắm giữ dựa trên nhận định về tiềm năng tăng giá của từng cổ phiếu.
VNIndex 1,224.05 0.0 0.0%
HNX 249.75 0.0 0.0%
UPCOM 93.32 0.0 0.0%
[question] Các cổ phiếu nào đã được khuyến nghị mua trong tuần qua?,Tại sao cổ phiếu VPB và PVT có sự điều chỉnh trong dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu?
1 Lượt thích