Nhập khẩu hàng hoá tăng mạnh sau 7 tháng: Điểm sáng là nhóm tư liệu sản xuất

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất với con số ước đạt 168,3 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu tập trung vào nguyên phụ liệu sản xuất và đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu hàng hoá.

Nhập khẩu hàng hoá tăng mạnh sau 7 tháng: Điểm sáng là nhóm tư liệu sản xuất

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá trong tháng 7/2023 ước đạt 27,53 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 179,5 tỷ USD, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch nhập khẩu

Trong 7 tháng đầu năm, nhóm hàng tư liệu sản xuất đã chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Tổng giá trị nhập khẩu của nhóm hàng này ước đạt 168,3 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong nhóm hàng tư liệu sản xuất, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 43,9% và nhóm hàng nguyên phụ liệu chiếm 49,9%. Trong khi đó, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chỉ chiếm 6,2% tổng kim ngạch nhập khẩu với con số ước đạt 11,2 tỷ USD.

Việc tăng cường nhập khẩu hàng hoá tư liệu sản xuất là một tín hiệu tích cực

Trong thời gian gần đây, việc tăng cường nhập khẩu hàng hoá tư liệu sản xuất được coi là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Điều này cho thấy cơ cấu hàng nhập khẩu tương đối ổn định và không có biến động lớn. Các mặt hàng trong nhóm tư liệu sản xuất bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, vải, nguyên phụ liệu dệt may, da giày và nhóm hàng nhiên liệu như xăng dầu, than, dầu thô, than đá.

Mặc dù kim ngạch nhập khẩu tăng cao, nhưng việc tập trung vào nhóm hàng nguyên phụ liệu và tư liệu sản xuất là hợp lý. Hiện tại, nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và xuất khẩu hàng hoá. Đồng thời, với những tín hiệu tích cực về phục hồi cầu tiêu dùng tại các thị trường phát triển, nhu cầu đầu vào để phục vụ sản xuất các đơn hàng xuất khẩu cũng tăng cao.

Trung Quốc - thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước đạt 58,6 tỷ USD. Trung Quốc cũng là nhà cung cấp chính các mặt hàng nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp Việt Nam, phục vụ sản xuất, xuất khẩu hàng hoá và tiêu dùng nội địa.

Các giải pháp xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu đã mang lại hiệu quả

Kết quả nhập khẩu hàng hoá và xuất nhập khẩu nói chung trong thời gian qua cho thấy các giải pháp xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu đã mang lại hiệu quả nhất định. Sau một thời gian gặp khó khăn, hoạt động xuất nhập khẩu đang có dấu hiệu phục hồi.

Trong tương lai, Bộ Công Thương sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu. Điều này bao gồm đẩy mạnh đổi mới và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các thị trường mới và tiềm năng như Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ Latinh, Đông Âu và các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát và có tăng trưởng khả quan như các nước thành viên ASEAN.

Đồng thời, việc khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng được đặt lên hàng đầu. Qua đó, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA, từ đó tăng cơ hội xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá chất lượng cao để phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

[question] Nhóm hàng nào chiếm tỷ trọng cao nhất trong kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam?,Trung Quốc có vị trí như thế nào trong thị trường nhập khẩu của Việt Nam?