"Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm công bố thông tin"

Loạt doanh nghiệp bị phạt
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt một số doanh nghiệp vì không công bố thông tin đúng thời hạn và vi phạm các cam kết về trái phiếu. Các doanh nghiệp này đã bị phạt từ 85 triệu đồng đến 92,5 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Do vi phạm các quy định về công bố thông tin, một số doanh nghiệp đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt. Cụ thể, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 đã bị phạt 92,5 triệu đồng. Công ty này không công bố các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. Điều này bao gồm báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện trong 6 tháng đầu năm 2023, và báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2022.

CTCP Địa ốc Sacom

Cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2022. Công ty này cũng không công bố đúng thời hạn các báo cáo tài chính và tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện trong năm 2022.

CTCP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận

Cũng không thoát khỏi ánh mắt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty này đã bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố nội dung thông tin liên quan đến trái phiếu. Cụ thể, công ty không công bố báo cáo tài chính năm 2020 và 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020. Ngoài ra, công ty cũng không công bố đúng thời hạn các báo cáo tài chính bán niên năm 2023, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2023, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023, và việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu TT.BOND.2020.

CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng

Cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đúng thời hạn các báo cáo tài chính và tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Cụ thể, công ty không công bố báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Vi phạm công bố thông tin là một vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực chứng khoán. Các doanh nghiệp cần nhớ rằng việc công bố thông tin đúng thời hạn và chính xác là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tin cậy trong hoạt động kinh doanh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các doanh nghiệp nào đã bị phạt vì vi phạm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu?,Số tiền phạt tối đa mà một doanh nghiệp có thể nhận được vì vi phạm công bố thông tin là bao nhiêu?