Nhiều doanh nghiệp thanh toán đủ các khoản thuế sau khi bị 'bêu tên'

Các doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác tại Vĩnh Phúc đã thanh toán đầy đủ các khoản nghĩa vụ thuế sau khi danh sách của họ được công khai.

Sau khi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc công khai danh sách 51 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác (tính đến ngày 30/7/2023), đến ngày 14/9 đã có 3 doanh nghiệp trong danh sách thanh toán đầy đủ các khoản nghĩa vụ thuế cho Nhà nước.

Cụ thể là các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư VCI thanh toán khoản nợ hơn 25,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Trung Phú thanh toán khoản nợ hơn 75 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ T&T thanh toán khoản nợ hơn 26,2 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo đơn vị chức năng, chi cục thuế liên quan đôn đốc thu các khoản thuế phát sinh đúng thời hạn và không để có thêm nợ mới; đồng thời xem xét, phân loại nợ thuế theo quy trình và xử lý nợ theo quy định; áp dụng biện pháp đôn đốc và cưỡng chế phù hợp, đúng quy định, đặc biệt lập kế hoạch thu nợ và giao chỉ tiêu thu nợ cho từng công chức.

Việc công khai bảng danh sách đơn vị chây ỳ nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách là một trong những biện pháp được Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành, nhằm buộc các đơn vị trong bảng danh sách nghiêm túc chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Ông Nguyễn Doãn Nam Hải, Phó cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết: “Căn cứ điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH11 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện công khai thông tin 51 doanh nghiệp nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền là hơn 281 tỷ đồng”.

Bảng danh sách đã điểm danh hàng loạt doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế, có đơn vị nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong số đó, Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên nợ hơn 34,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc hơn 25,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (doanh nghiệp chuyển trụ sở từ Hà Nội về Vĩnh Phúc) hơn 21,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc hơn 17,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bá Hiến hơn 17 tỷ đồng; Công ty TNHH Tiến Mạnh Lai Châu hơn 11,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc hơn 14,2 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nợ thuế dưới 10 tỷ đồng có thể kể đến là: Chi nhánh Trung Mầu - Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 2 E&C hơn 9,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Trung Hương hơn 8,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Hải Châu hơn 6,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân - Chi nhánh Sông Lô hơn 8,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc (doanh nghiệp đổi tên từ Công ty Cổ phần Bê tông Vĩnh Phúc) hơn 4 tỷ đồng…

Lý do công khai bảng danh sách các đơn vị chây ỳ thuế được Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết là các trường hợp này đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g Khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Việc công khai bảng danh sách 51 trường hợp chây ỳ nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước được Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành từ ngày 31/8/2023. Trước đó, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cũng "bêu tên" nhiều doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác lên tới hàng trăm tỷ đồng; đồng thời Cục Thuế tỉnh cũng tạo điều kiện để báo chí tiếp cận nguồn tin, phản ánh mang tính chất xây dựng, đúng quy định.

[question] Các doanh nghiệp nào đã thanh toán đủ các khoản thuế sau khi bị 'bêu tên'?,Vì sao Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế?