"Nhiều tỉnh thành yêu cầu tăng cường năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu công nghiệp"

Các tỉnh thành đang đề nghị mở rộng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời áp mái, điện sinh khối và điện từ rác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp khu công nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn.

Nhiều tỉnh thành yêu cầu tăng cường năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu công nghiệp

Trong cuộc họp mới đây, lãnh đạo một số tỉnh thành đã đề nghị mở rộng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời áp mái, điện sinh khối và điện từ rác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp khu công nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn.

Mục tiêu của Kế hoạch Điện VIII

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, mục tiêu quan trọng của Kế hoạch triển khai Quy hoạch Điện VIII là khắc phục tình trạng mất cân đối nghiêm trọng giữa các vùng miền, cơ cấu giữa các nguồn điện, đặc biệt là năng lượng tái tạo, và giữa nguồn và truyền tải. Kế hoạch này đã xác định công suất các nguồn năng lượng tái tạo tại các địa phương và vùng miền. Tổng công suất điện gió trên bờ là 21.880 MW, tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW và tổng công suất thủy điện là 29.346 MW.

Yêu cầu của các tỉnh thành

Các tỉnh thành như TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đề nghị "nới room" cho các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời áp mái, điện sinh khối và điện từ rác để đáp ứng nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp khu công nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cũng mong muốn phân bổ thêm công suất nguồn cho các địa phương khó khăn nhưng có lợi thế phát triển năng lượng tái tạo, từ đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

TP. Hải Phòng cũng đã kiến nghị các bộ, ngành nhanh chóng có các văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục để triển khai dự án điện gió ngoài khơi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã lưu ý rằng không có giới hạn về "room" cho các dự án năng lượng tái tạo, tuy nhiên, cần có giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn và cân bằng cho hệ thống. Ông cũng yêu cầu Bộ Công Thương công khai tiêu chí xác định danh mục các dự án nguồn điện theo tư duy mở, "chuyển từ nâu sang xanh" của Quy hoạch Điện VIII, trên cơ sở bảo đảm an toàn, kỹ thuật, hạ tầng và hiệu quả kinh tế. Các dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí, khả thi và đúng pháp luật sẽ được đưa vào kế hoạch, trong khi các dự án sai phạm sẽ không được hợp pháp hóa.

Đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo

Việc mở rộng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời áp mái, điện sinh khối và điện từ rác là một bước quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp khu công nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Tóm lại, việc nới room cho các nguồn năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp đang là một vấn đề quan trọng. Các tỉnh thành cần tiếp tục đề nghị và đưa ra các giải pháp cụ thể để tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và đảm bảo an toàn, cân bằng cho hệ thống điện lực quốc gia.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những tỉnh thành nào đã đề nghị "nới room" đối với các nguồn năng lượng tái tạo?,Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý điều gì về việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo?