Nhìn lại kinh tế, xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023: Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng tích cực

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy tháng 10 và 10 tháng năm 2023 đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam. Điều này cho thấy triển vọng tích cực cho nền kinh tế của đất nước.

Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi

Trong tháng 10/2023, hoạt động sản xuất nông nghiệp tập trung vào chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên toàn quốc. Đồng thời, cũng đã tiến hành gieo trồng cây màu vụ đông ở khu vực phía Bắc. Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành này đang phát triển ổn định, mặc dù giá lợn hơi đã giảm do dịch tả lợn Châu Phi tái xuất hiện tại một số địa phương. Công tác khai thác gỗ cũng được triển khai tích cực. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đã có những bước tiến đáng kể nhờ tập trung vào nuôi thâm canh, siêu thâm canh và ứng dụng công nghệ cao.

Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trong tháng 10/2023 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự khởi sắc và phục hồi của ngành công nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Hoạt động thương mại dịch vụ

Trong tháng 10/2023, hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra khá sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15% và doanh thu du lịch lữ hành tăng đến 47,6%. Đây là dấu hiệu tích cực cho ngành dịch vụ và du lịch của Việt Nam.

Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10/2023 ước đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu giảm 7,1% và nhập khẩu giảm 12,3%. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa trong 10 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD, cho thấy sự cải thiện trong tình hình thương mại quốc tế của Việt Nam.

Triển vọng kinh tế

Nhìn chung, các chỉ số kinh tế - xã hội trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023 cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Việt Nam. Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đang có những bước tiến đáng kể, trong khi hoạt động thương mại dịch vụ và du lịch cũng đang phục hồi mạnh mẽ. Điều này cho thấy triển vọng tích cực cho nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ổn định và phát triển kinh tế để đảm bảo sự phục hồi bền vững và ổn định trong tương lai.

[question] Sản xuất nông nghiệp trong tháng 10/2023 tập trung vào những hoạt động gì?,Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10/2023?