"Nhìn lại nửa đầu năm: Tình hình thị trường chứng khoán và trái phiếu"

Bài viết này nhìn lại tình hình thị trường chứng khoán và trái phiếu trong nửa đầu năm, với những con số và sự kiện đáng chú ý. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích quan điểm của các nhà đầu tư "tham lam" và "sợ hãi" về tương lai thị trường.

Tăng trưởng chứng khoán và tình hình giao dịch

"11,23% là tỷ lệ tăng trưởng của VN-Index trong nửa đầu năm 2023, vượt xa các kênh đầu tư khác như tiết kiệm, USD và vàng."

"Tuy nhiên, VN-Index chỉ giao dịch trong một dải hẹp và chưa hình thành xu hướng tăng mới."

"Giá trị giao dịch và số tài khoản mở mới cũng giảm so với 6 tháng trước, nhưng tăng mạnh trong tháng 5 và tháng 6."

Đầu tư công và tác động đến thị trường

"Tỷ lệ giải ngân đầu tư công tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chưa đạt đích đến là 95%."

"Các công ty có yếu tố đầu tư công nhận được sự quan tâm và tăng giá cao hơn VN-Index."

Trái phiếu doanh nghiệp và tình hình thanh toán

"Giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn tăng gần 51% so với cùng kỳ 2022."

"Doanh nghiệp có trái phiếu tới hạn gặp khó khăn, nhưng vẫn đạt được sự đồng thuận và gia hạn trái phiếu."

Điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước

"SBV đã hạ lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn 4 lần trong 6 tháng đầu năm."

"Quyết định điều chỉnh lãi suất của SBV tạo ra quan điểm đối lập giữa nhà đầu tư 'tham lam' và 'sợ hãi'."

Tác động của quỹ ETF và P/E thị trường

"Giao dịch các quỹ ETF ngày càng tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, với số lượng giao dịch và tài sản ngày càng tăng."

"P/E thị trường tăng mạnh trong 6 tháng qua, tạo ra quan điểm đối lập giữa nhà đầu tư 'tham lam' và 'sợ hãi'."

Tổng kết và triển vọng thị trường

"Thị trường chứng khoán và trái phiếu có những diễn biến đáng chú ý trong nửa đầu năm."

"Quan điểm của các nhà đầu tư 'tham lam' và 'sợ hãi' vẫn chưa tạo ra sự đồng thuận mạnh mẽ."

"Triển vọng thị trường trong tương lai vẫn còn nhiều yếu tố không chắc chắn."

VNIndex 1,210.95 -9.48 -0.78%
HNX 239.77 -1.54 -0.64%
UPCOM 91.02 0.14 0.15%
[question] VN-Index tăng bao nhiêu trong nửa đầu năm 2023?,Lãi suất tái chiết khấu đã được điều chỉnh bao nhiêu lần trong 6 tháng đầu năm?