"Nhóm công ty chứng khoán vừa và nhỏ ghi nhận nhiều khoản lỗ trong năm 2023"

Cập nhật số liệu CTCK sáng ngày 17/1: Thêm nhiều khoản lỗ trong năm 2023 tại nhóm công ty chứng khoán vừa và nhỏ
Các công ty chứng khoán vừa và nhỏ đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với kết quả không tích cực, ghi nhận nhiều khoản lỗ trong năm.

Nhóm công ty chứng khoán vừa và nhỏ đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023

Nhóm công ty chứng khoán vừa và nhỏ đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023, và kết quả không quá tích cực đã được ghi nhận. Số liệu thống kê cho thấy đã có 6 công ty chứng khoán công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023, chủ yếu tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Công ty Chứng khoán SaigonBank Berjaya (SBBS)

Theo báo cáo, doanh thu hoạt động của SBBS trong quý 4/2023 đã đạt hơn 2,5 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng chủ yếu đến từ doanh thu môi giới, với hơn 1,8 tỷ đồng, tăng 64%. Tuy nhiên, lãi từ cho vay và phải thu đã giảm gần 34% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần 654 triệu đồng.

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động và các chi phí quản lý liên quan, SBBS đã báo lỗ trước thuế quý 4/2023 hơn 1,4 tỷ đồng. Mặc dù vẫn là một khoản lỗ, nhưng kết quả này tích cực hơn so với khoản lỗ hơn 4 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Xem xét cả năm 2023, doanh thu hoạt động của SBBS đã giảm 58% so với năm 2022, chỉ còn hơn 7 tỷ đồng. Lỗ trước thuế cả năm cũng gần 7,3 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ gần 11 tỷ đồng.

Về tài sản, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SBBS đạt gần 38 tỷ đồng, trong đó dư nợ margin hơn 17 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán Việt Tín

Công ty Chứng khoán Việt Tín cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Theo đó, doanh thu hoạt động của công ty trong quý này đã giảm gần 59% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 417 triệu đồng. Đồng thời, chi phí hoạt động quản lý cũng giảm gần 94%, đạt gần 277 triệu đồng. Nhờ đó, Chứng khoán Việt Tín vẫn ghi nhận lãi trước thuế hơn 140 triệu đồng, trong khi quý 4/2022 lỗ gần 4 tỷ đồng.

Xem xét cả năm 2023, Chứng khoán Việt Tín ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 2,4 tỷ đồng, giảm 41%. Tổng kết là công ty đã ghi nhận lỗ trước thuế gần 1,6 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ hơn 3,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, Chứng khoán Việt Tín ghi nhận tổng tài sản hơn 90 tỷ đồng, trong đó hơn 55 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 89,9 tỷ đồng, trong đó lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 48 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh của nhóm công ty chứng khoán vừa và nhỏ trong năm 2023 không quá tích cực, nhưng điều này không nghĩa là không có cơ hội để cải thiện trong tương lai. Các công ty này cần tiếp tục nỗ lực và tìm kiếm các giải pháp để tăng trưởng và cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty Chứng khoán SaigonBank Berjaya (SBBS) báo cáo lỗ trước thuế quý 4/2023 hơn bao nhiêu tỷ đồng?,CTCP Chứng khoán Việt Tín ghi nhận lãi trước thuế quý 4/2023 bao nhiêu triệu đồng?