Nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam: Sự thay đổi trong năm 2023

Nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam: Sự thay đổi trong năm 2023

Nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam đã trải qua sự thay đổi đáng chú ý trong năm 2023

Nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam đã trải qua sự thay đổi đáng chú ý trong năm 2023. Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2023 đạt 31,47 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, kết thúc năm 2023, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của cả nước là 354,67 tỷ USD, giảm 4,6% so với năm trước.

Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện

Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đã giảm mạnh nhất trong năm 2023, với giá trị xuất khẩu giảm 5,61 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và Hàn Quốc vẫn duy trì ổn định.

Nhóm máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện

Nhóm máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện đã tăng trưởng 3,2% trong năm 2023, với giá trị xuất khẩu tăng thêm 1,8 tỷ USD so với năm trước. Các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và Hồng Kông vẫn là những thị trường quan trọng cho xuất khẩu nhóm hàng này.

Nhóm hàng dệt may

Hàng dệt may là một nhóm hàng khác đã ghi nhận sự giảm giá trị xuất khẩu trong năm 2023, với giảm 4,27 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng dệt may sang Nhật Bản vẫn duy trì ổn định.

Nhóm hàng giày dép

Nhóm hàng giày dép cũng đã ghi nhận sự giảm giá trị xuất khẩu trong năm 2023, với giảm 3,66 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu giày dép sang Trung Quốc và ASEAN đã tăng so với năm trước.

Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ

Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ đã giảm giá trị xuất khẩu 2,55 tỷ USD trong năm 2023. Thị trường Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho nhóm hàng này.

Nhóm hàng thủy sản

Hàng thủy sản cũng đã ghi nhận sự giảm giá trị xuất khẩu trong năm 2023, với giảm 1,95 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng thủy sản sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và EU vẫn chiếm một phần quan trọng trong tổng xuất khẩu của Việt Nam.

Nhóm hàng rau quả

Nhóm hàng rau quả đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023, với tăng thêm 2,24 tỷ USD so với năm trước. Xuất khẩu quả sầu riêng đóng góp lớn cho tăng trưởng này, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nhóm hàng gạo

Nhóm hàng gạo cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng trong năm 2023, với tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% về giá trị so với năm trước. Xuất khẩu gạo sang ASEAN vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu của Việt Nam.

Kết luận

Nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam đã trải qua sự biến động trong năm 2023, với sự giảm giá trị xuất khẩu của một số nhóm hàng và sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm hàng khác. Điều này cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc xuất khẩu của Việt Nam và tầm quan trọng của việc tìm kiếm các thị trường mới để đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế xuất khẩu của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nhóm hàng nào có tăng trưởng cao nhất trong năm 2023?,Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang thị trường nào giảm mạnh nhất trong năm 2023?