Nhóm ngân hàng đóng góp vào phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý III/2023

Nhóm ngân hàng đóng góp vào phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý III/2023

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm ngân hàng đã tăng mạnh trong quý III/2023, đóng góp vào sự phục hồi của thị trường. Xem chi tiết trong bài viết này.

Nhóm ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhất trong quý III/2023

Theo số liệu từ VNDIRECT, trong quý III/2023, đã có 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công, với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 100.163 tỷ đồng. Đây là con số gấp gần 2,6 lần so với quý II/2023 và tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có 80 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 88.715 tỷ đồng, chiếm 88,6% tổng giá trị phát hành. Còn lại, có 8 đợt phát hành công chúng với tổng giá trị đạt 11.447 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành (số liệu được tổng hợp trên trang thông tin của HNX công bố đến ngày 3/10/2023). Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 167.983 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt khoảng 147.180 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị phát hành công chúng đạt 20.803 tỷ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ.

Nhóm ngân hàng đóng góp vào sự phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo báo cáo, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã có sự phục hồi tích cực trong quý III/2023, với sự gia tăng phát hành từ phía nhóm ngân hàng. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm ngân hàng trong quý III/2023 đạt khoảng 47.224 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng giá trị phát hành trong kỳ. Ông Nguyễn Bá Khương, chuyên gia Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho biết: "Quy định trong Thông tư 08/2020/TT-NHNN của NHNN về tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng phải giảm về mức 30% từ mức 34% sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2023 là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm ngân hàng diễn ra tích cực trong quý III/2023 vừa qua". Các ngân hàng đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhiều nhất trong quý III/2023 bao gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành 15.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông phát hành 9.200 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương phát hành 6.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt phát hành 4.200 tỷ đồng. Các đợt phát hành lớn của nhóm ngân hàng có kỳ hạn phổ biến là 2-3 năm, với lãi suất từ 6,4 - 7,5%.

Bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo báo cáo, bất động sản là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lớn thứ 2 trong quý III/2023, với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 29.593 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng giá trị phát hành. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhất bao gồm: Công ty TNHH CAPITALAND TOWER phát hành 4 đợt với tổng giá trị hơn 12.200 tỷ đồng và lãi suất 1%/năm kỳ hạn 60 tháng, Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỷ đồng với lãi suất 13,3%/năm kỳ hạn 15 tháng, CTCP Bất động sản BIM phát hành 2.333 tỷ đồng với lãi suất 10,4%/năm kỳ hạn 84 tháng...

Hoạt động mua lại trước hạn có sự chững lại

Theo báo cáo, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong quý III/2023 đạt gần 57.259 tỷ đồng, giảm 31,9% so với quý II/2023 và giảm 5,4% so với cùng kỳ. Tuy đã tăng mạnh trong quý II/2023, tốc độ mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn có xu hướng giảm kể từ tháng 8. Ngân hàng vẫn là nhóm thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhiều nhất trong kỳ. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại bởi nhóm ngân hàng đạt hơn 30.700 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn. So với quý II/2023, mặc dù tổng giá trị mua lại trước hạn của nhóm ngân hàng đã giảm mạnh (giảm 47%), tuy nhiên đây vẫn là quý có giá trị mua lại cao trong những quý gần đây của nhóm ngân hàng.

Thị trường trái phiếu sơ cấp duy trì xu hướng giảm lãi suất
VNIndex 1,110.37 -3.52 -0.32%
HNX 226.6 -1.41 -0.62%
UPCOM 86.36 -0.43 -0.5%
[question] Nhóm ngân hàng nào đã phát hành nhiều trái phiếu nhất trong quý III/2023?,Lợi suất trái phiếu trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đã thay đổi như thế nào trong quý III/2023?