Nhựa Bình Minh: Quỹ Đầu tư phát triển chiếm hơn ⅓ tổng tài sản

Nhựa Bình Minh: Quỹ Đầu tư phát triển chiếm ⅓ tổng tài sản
Nhựa Bình Minh tiếp tục giữ vững Quỹ Đầu tư phát triển chiếm hơn ⅓ tổng tài sản công ty, đồng thời ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ diễn biến giá hạt nhựa PVC.

Nhựa Bình Minh: Quỹ Đầu tư phát triển chiếm hơn ⅓ tổng tài sản

Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) tiếp tục chiếm hơn ⅓ tổng tài sản công ty, với số dư đạt 1.157 tỷ đồng tính đến cuối năm 2023. Đây là một trong những doanh nghiệp có Quỹ Đầu tư phát triển dồi dào nhất trên thị trường chứng khoán.

Dù đã ngừng trích lập trong bốn năm trở lại đây, Nhựa Bình Minh vẫn duy trì Quỹ Đầu tư phát triển cao hơn trong nhiều năm. Tuy nhiên, công ty không sử dụng quỹ này cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và dự kiến sẽ tiếp tục không trích lập quỹ trong năm 2023.

Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nhựa

Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nhựa, đạt lợi nhuận đều đặn hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Năm 2023, diễn biến giá hạt nhựa PVC (nguyên liệu sản xuất nhựa) thuận lợi đã giúp công ty ghi nhận lợi nhuận kỷ lục hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với kết quả đạt được năm 2022. Trong quý IV, Nhựa Bình Minh cũng ghi nhận lợi nhuận gần 260 tỷ đồng sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận hàng năm của Nhựa Bình Minh chủ yếu được sử dụng để chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong nhiều năm liền, công ty đã duy trì tỷ lệ cổ tức trên 30%. Riêng năm 2022, mức cổ tức của Nhựa Bình Minh lên tới 84%, khi công ty muốn dành gần như toàn bộ lợi nhuận để chia cho cổ đông. Việc chi trả cổ tức năm 2022 đã hoàn tất vào giữa năm 2023.

Đối tác đầu tư thành công của Nhựa Bình Minh là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd

Đối tác đầu tư thành công của Nhựa Bình Minh là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - một thành viên của Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan. Hiện tập đoàn này nắm giữ quá nửa cổ phần của Nhựa Bình Minh. Trong suốt hơn một thập kỷ đầu tư vào công ty, đại gia Thái Lan đã thu hơn 1.600 tỷ đồng cổ tức từ Nhựa Bình Minh, chưa kể giá trị khoản đầu tư tăng thêm khi giá cổ phiếu BMP tăng.

Nhựa Bình Minh là một trong số ít doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán duy trì trạng thái hầu như không vay nợ. Công ty không có nợ vay dài hạn và chỉ có nợ vay ngắn hạn ở mức 55 tỷ đồng không đổi qua nhiều năm. Chi phí lãi vay năm 2023 của Nhựa Bình Minh cũng chỉ đạt chưa đến 40 triệu đồng.

Với tình hình tài chính lành mạnh và lợi nhuận ổn định, Nhựa Bình Minh tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất nhựa. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ lên tới 65%, giúp đại gia Thái Lan nhận thêm gần 300 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức chính thức cho năm 2023 của Nhựa Bình Minh sẽ được quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 sắp tới của công ty.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quỹ Đầu tư phát triển của Nhựa Bình Minh chiếm bao nhiêu phần trăm tổng tài sản công ty tính đến cuối năm 2023?,Nhựa Bình Minh đã trích lập quỹ từ năm nào đến năm nào?