Nhựa Tiền Phong (NTP) Ghi Nhận Lãi Kỷ Lục Quý 4/2023

Lợi nhuận quý 4 tăng 140%, Nhựa Tiền Phong (NTP) lãi kỷ lục năm 2023
Nhựa Tiền Phong (NTP) Ghi Nhận Lãi Kỷ Lục Quý 4/2023

Nhựa Tiền Phong (NTP) đã ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong quý 4/2023, với tăng trưởng 140% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thành tựu đáng chú ý của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của ngành nhựa.

Nhựa Tiền Phong (mã NTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt 1.351 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, nhờ giảm giá vốn mạnh hơn 26%, biên lãi gộp của công ty đã được cải thiện từ 21,9% cùng kỳ lên mức 33,2% - mức cao nhất kể từ quý 2/2021.

Trong quý 4, doanh thu hoạt động tài chính của Nhựa Tiền Phong giảm gần 38% xuống còn 11,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 22% so với cùng kỳ, lên gần 55 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không có biến động đáng kể. Ngoài ra, Nhựa Tiền Phong còn có khoản lãi từ liên kết hơn 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đã ghi nhận lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Kết quả là Nhựa Tiền Phong đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 194,6 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 164,7 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trên cả năm 2023, Nhựa Tiền Phong đã ghi nhận doanh thu 5.176 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng 16,7% so với năm 2022, đạt hơn 659 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt hơn 559 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2022. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty đã đạt được trong một năm kể từ khi niêm yết.

Dù dự báo ngành nhựa trong năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn, Nhựa Tiền Phong vẫn đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 5.875 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 5% xuống mức 535 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được, công ty đã vượt 23% mục tiêu lợi nhuận cả năm mà chỉ mới thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.454 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Tiền mặt chiếm phần lớn trong tài sản này, với số dư tăng thêm gần 850 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 1.435 tỷ đồng, chiếm hơn 1/4 tổng tài sản. Tuy nhiên, tồn kho lại giảm mạnh từ hơn 1.500 tỷ đồng đầu năm xuống còn hơn 1.150 tỷ đồng.

Dư nợ vay của Nhựa Tiền Phong đạt 1.702 tỷ đồng vào ngày 31/12/2023, hoàn toàn là vay ngắn hạn và không có biến động đáng kể so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích luỹ đạt hơn 645 tỷ đồng, bên cạnh gần 1.174 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, cổ phiếu NTP của Nhựa Tiền Phong đã có nhịp tăng mạnh từ cuối năm 2023 và hiện đang ở vùng đỉnh 21 tháng. Đóng cửa phiên 17/1, giá cổ phiếu NTP đạt mức 42.600 đồng/cp, tăng 18% sau một tháng. Giá trị vốn hóa đạt hơn 5.500 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận của Nhựa Tiền Phong tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Giá cổ phiếu NTP hiện đang ở mức nào?