Những ảnh hưởng của việc đóng cửa chính phủ Mỹ vào ngày 1/10

Những ảnh hưởng của việc đóng cửa chính phủ Mỹ vào ngày 1/10

Những ảnh hưởng của việc đóng cửa chính phủ Mỹ vào ngày 1/10

Việc đóng cửa chính phủ Mỹ có thể gây gián đoạn các dịch vụ và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn nhân viên. Tìm hiểu về những hệ quả và tác động của việc này.

Tình hình đóng cửa chính phủ

Việc đóng cửa chính phủ xảy ra khi Quốc hội không thể thông qua ngân sách liên bang, dẫn đến việc không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ. Trong trường hợp này, các cơ quan liên bang sẽ phải dừng toàn bộ công việc không thiết yếu và nhân viên sẽ không nhận được tiền lương.

Ảnh hưởng đến nhân viên liên bang

Hàng triệu nhân viên liên bang sẽ phải đối mặt với tình trạng không nhận lương khi chính phủ đóng cửa. Các nhân viên làm việc tại các Bộ Quốc phòng, Cựu chiến binh và An ninh Nội địa sẽ tiếp tục làm việc, nhưng những nhân viên khác sẽ bị tạm thời nghỉ việc. Tuy nhiên, theo luật năm 2019, những nhân viên này sẽ nhận được tiền lương sau khi tình trạng bế tắc về tài chính được giải quyết.

Ảnh hưởng đến dịch vụ của chính phủ

Việc đóng cửa chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ của chính phủ. Các người dân có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ như thử nghiệm lâm sàng, giấy phép sử dụng súng và hộ chiếu. Ngoài ra, các doanh nghiệp có liên hệ với chính phủ cũng có thể gặp khó khăn và suy thoái.

Tác động đến nền kinh tế

Việc đóng cửa chính phủ cũng có thể gây tác động đáng kể đến nền kinh tế. Ngành du lịch, có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ, có thể thiệt hại hàng triệu USD mỗi ngày nếu chính phủ không hoạt động. Ngoài ra, tình trạng đóng cửa cũng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 0,2% mỗi tuần.

Những lần đóng cửa chính phủ trước đây

Trước đây, đã có nhiều lần chính phủ Mỹ bị đóng cửa. Lần đóng cửa chính phủ lâu nhất xảy ra vào năm 2018 - 2019 kéo dài 35 ngày. Tuy nhiên, lần đóng cửa đó chỉ là đóng cửa một phần và không ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan.

Cách tránh đóng cửa chính phủ

Trách nhiệm của Quốc hội Mỹ là cấp kinh phí cho chính phủ. Quốc hội phải nhất trí cấp tiền hoạt động cho các cơ quan chính phủ và tổng thống phải ký ban hành luật thành luật. Để tránh đóng cửa chính phủ, Quốc hội thường sử dụng nghị quyết tiếp tục để tạm thời cấp tiền cho các cơ quan trong thời gian đàm phán về ngân sách.

Trên đây là những ảnh hưởng của việc đóng cửa chính phủ Mỹ vào ngày 1/10. Việc này có thể gây ra những tác động lớn đến nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày của người dân. Việc tránh đóng cửa chính phủ là một nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội và tổng thống để đảm bảo hoạt động bình thường của chính phủ và đảm bảo lợi ích của người dân.

[question] Các cơ quan liên bang sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chính phủ Mỹ đóng cửa?,Tại sao việc đóng cửa chính phủ có thể gây gián đoạn trên thị trường tài chính?