Những Chính Sách Kinh Tế Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 11/2023

Những Chính Sách Kinh Tế Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 11/2023

Các chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2023, bao gồm hướng dẫn chương trình phát triển đô thị, quy định về thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm, thu phí xuất cảnh, nhập cảnh và sửa quy định thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng.

Những Chính Sách Kinh Tế Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 11/2023

Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 8/9/2023 nhằm hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị. Thông tư này sẽ hướng dẫn về nội dung, hồ sơ, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố và lưu trữ chương trình phát triển đô thị. Đồng thời, nó cũng áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến chương trình phát triển đô thị.

Nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư này cũng đề cập đến các chỉ tiêu phát triển đô thị quy định tại Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị, bao gồm tỷ lệ đô thị hóa, số lượng và danh mục đô thị, tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh.

Quy định mới về mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư số 61/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/9/2023 đã quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Các phí được quy định bao gồm phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Trung tâm đăng ký giao dịch sẽ là tổ chức thu phí trong lĩnh vực này. Tổ chức này sẽ sử dụng 85% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 15% số tiền phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với cơ quan nhà nước, toàn bộ số tiền phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Các chi phí trang trải cho việc cung cấp dịch vụ, thu phí sẽ được bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo quy định của ngân sách nhà nước.

Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC ngày 3/10/2023 nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Theo Thông tư, tổ chức thu phí sẽ bao gồm Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an xã, phường, thị trấn.

Tổ chức thu phí sẽ được trích lại 25% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 75% số tiền phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Sửa quy định thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-NHNN ngày 12/10/2023 nhằm sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về thông báo kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước sẽ thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng sau khi ký xác nhận giao dịch.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 20 về trách nhiệm của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Cục này sẽ làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan để quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán vàng miếng. Ngoài ra, Cục cũng có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.

Đây là những ch

[question] Thông tư nào quy định về chương trình phát triển đô thị?,Thông tư nào sửa đổi quy định về hoạt động mua, bán vàng miếng?