Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10/2023

Tháng 10/2023 sẽ chứng kiến một số chính sách mới có hiệu lực, bao gồm kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, và bãi bỏ một số thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức.

Nhập khẩu ô tô qua cảng Hải Phòng sẽ được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, sẽ có quy định mới về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo nghị định này, ô tô thuộc diện phải triệu hồi sẽ bao gồm ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất và ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Cơ quan kiểm tra sẽ yêu cầu triệu hồi dựa trên các bằng chứng cụ thể và kết quả xác minh thông tin về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ô tô nhập khẩu.

Người nhập khẩu ô tô phải thực hiện các công việc sau khi nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc cơ quan kiểm tra:

  • Trong vòng 5 ngày làm việc, người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục.
  • Trong vòng 10 ngày làm việc, người nhập khẩu phải gửi báo cáo bằng văn bản tới cơ quan kiểm tra, bao gồm nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục, số lượng ô tô phải triệu hồi, kế hoạch triệu hồi phù hợp. Đồng thời, người nhập khẩu phải công bố thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi trên trang thông tin điện tử của mình và các đại lý bán hàng.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2023 và áp dụng đối với ô tô từ ngày 1/8/2025.

Người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn ưu đãi

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo quy định này, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự Bộ Công an, chính sách mới này có một số điểm đáng chú ý. Người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội và có nhu cầu vay vốn sẽ được Công an cấp xã lập danh sách và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cùng cấp gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để làm thủ tục vay vốn với lãi suất ưu đãi như đối với hộ nghèo. Số tiền vay để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người và số tiền vay để sản xuất kinh doanh tối đa là 100 triệu đồng/người.

Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù, có nhu cầu và có phương án vay vốn sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận có thể vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/1 người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bãi bỏ một số Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức

Thông tư 12/2023/TT-BNV đã được ban hành để bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.

Theo thông tư này, sẽ bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, bao gồm:

  • Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức.
  • Thông tư 06/2013/TT-BNV bãi bỏ Điều 19 Thông t
</
[question] Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định gì về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu?,Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc gì?