Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2023

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2023

Từ tháng 10/2023, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, bao gồm lương giáo viên dạy nghề lên đến 14,4 triệu đồng/tháng, phí kiểm tra chất lượng xe ô tô nhập khẩu, và điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ôtô, xe máy. Tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2023

Giáo viên dạy nghề nhận lương đến 14,4 triệu đồng/tháng

Một trong những chính sách mới về công chức, viên chức áp dụng từ tháng 10 là quy định về tiêu chuẩn tiền lương, xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành có hiệu lực từ ngày 15/10. Tuy nhiên, thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp ở các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Theo đó, viên chức được xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại thông tư này có mức lương cao nhất là 14,4 triệu đồng và thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng. Cụ thể, giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (mã số: V.09.02.01) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 - 8,00, tương đương 11,16 - 14,4 triệu đồng/tháng.

Công khai phí kiểm tra chất lượng xe ô tô nhập khẩu

Từ ngày 1/10/2023, theo Quyết định 1137/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, công khai mức phí cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Cụ thể, lệ phí cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe ô tô từ 10 chỗ trở lên là 40.000 đồng/giấy, xe ô tô dưới 10 chỗ (không bao gồm xe cứu thương) là 90.000 đồng/giấy. Ngoài ra, giá dịch vụ kiểm tra chất lượng là 0,1% giá nhập khẩu/xe nhưng không thấp hơn 300.000 đồng/xe. Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Người nhập khẩu ô tô sẽ được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu và hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ.

Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ôtô, xe máy

Từ ngày 22/10/2023, theo Thông tư 60/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực I (gồm TP. Hà Nội và TP.HCM). Cụ thể, xe ôtô (trừ xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống; rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời) sẽ chịu mức thu lệ phí 500.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe). Xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) sẽ chịu mức thu lệ phí 20 triệu đồng/lần/xe. Xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời sẽ chịu mức thu lệ phí 200.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 100.000-200.000 đồng/lần/xe). Đối với xe môtô, trị giá đến 15 triệu đồng sẽ chịu mức thu lệ phí 1 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 500.000 nghìn đồng-1 triệu đồng/lần/xe). Xe môtô trị giá trên 15-40 triệu đồng sẽ chịu mức thu lệ phí 2 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 1-2 triệu đồng/lần/xe). Xe môtô trị giá trên 40 triệu đồng sẽ chịu mức thu lệ phí 4 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 2-4 triệu đồng/lần/xe).

4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, có 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới. Đó là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc; viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Vi

[question] Từ tháng 10/2023, giáo viên dạy nghề nhận lương tối đa là bao nhiêu?,Các chính sách mới từ tháng 10/2023 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người chấp hành xong án phạt tù?
1 Lượt thích