Những công trình thuỷ lợi cổ đại Trung Quốc vẫn tồn tại với giá trị lịch sử và sử dụng

Những công trình thuỷ lợi cổ đại Trung Quốc vẫn tồn tại với giá trị lịch sử và sử dụng

Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc đã công nhận 4 công trình thuỷ lợi cổ đại là Di sản Thế giới. Những công trình này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt hàng nghìn năm qua.

Những công trình thuỷ lợi cổ đại Trung Quốc vẫn tồn tại với giá trị lịch sử và sử dụng

Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc mới đây đã công nhận 4 công trình thuỷ lợi cổ đại của Trung Quốc là Di sản Thế giới. Đây là những công trình đã đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt hàng nghìn năm qua.

Hệ thống thuỷ lợi Qimenyan

Hệ thống thuỷ lợi Qimenyan ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc đã tồn tại từ thời Tây Hán (202 TCN - 25 SCN). Trong suốt hơn 2.000 năm, hệ thống này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu, kiểm soát lũ lụt và phòng chống hạn hán. Hiện nay, hệ thống thuỷ lợi Qimenyan vẫn cung cấp nước cho khoảng 13.000 ha đất nông nghiệp.

Hệ thống thủy lợi hồ Hongze

Hệ thống thủy lợi hồ Hongze ở phía đông tỉnh Giang Tô là một khu vực dự trữ nước tưới. Từ thời Đông Hán (25 - 220 SCN), người xưa đã biết cách điều hướng dòng nước để phục vụ cho việc trồng trọt. Hiện nay, hệ thống thuỷ lợi này vẫn tiếp tục cung cấp nước cho đất nông nghiệp.

Hệ thống thủy lợi suối Huoquan

Hệ thống thủy lợi suối Huoquan ở phía bắc tỉnh Sơn Tây có lịch sử gần 1.400 năm. Các công trình thuỷ lợi trong hệ thống này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu, cấp nước, sinh thái và du lịch.

Đập Baini

Đập Baini ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu, kiểm soát lũ lụt, giảm hạn hán và cung cấp nước cho nhiều mục đích khác.

Ông Chen Mingzhong, một quan chức của Bộ Thuỷ lợi, cho biết Trung Quốc là quốc gia có di sản về công trình và kỹ thuật tưới tiêu vô cùng đồ sộ và được phân bổ rộng rãi.

Ngoài 4 công trình thuỷ lợi ở Trung Quốc, danh sách WHIS-2023 của ICID còn bao gồm 15 địa điểm khác ở các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Nhật Bản, Thái Lan và Türkiye.

ICID, tổ chức quốc tế thành lập từ năm 1950, nhằm thúc đẩy trao đổi khoa học và công nghệ về thủy lợi, thoát nước và kiểm soát lũ lụt. Theo tuyên bố trên trang web của ICID, các công trình được lựa chọn vào danh sách WHIS phải đảm bảo là công trình thủy lợi cổ đại đang hoạt động và có giá trị vượt thời gian.

Việc công nhận các công trình thuỷ lợi cổ đại của Trung Quốc là Di sản Thế giới là một sự thừa nhận về giá trị lịch sử và sử dụng của những công trình này. Đồng thời, điều này cũng giúp bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của các dự án thuỷ lợi có giá trị lịch sử và khoa học trên toàn thế giới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu công trình thuỷ lợi cổ đại của Trung Quốc đã được công nhận là Công trình Thuỷ lợi Di sản Thế giới?,Các công trình thuỷ lợi cổ đại của Trung Quốc có vai trò gì trong việc phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai?