Những diễn biến chứng khoán đáng chú ý ngày 28/9

Cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến chứng khoán và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán ngày 28/9.

Những diễn biến chứng khoán đáng chú ý ngày 28/9

PJT: Ông Ngô Anh Dũng, Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT – HOSE) đã bán bất thành 1,33 triệu cổ phiếu PJT đăng ký bán từ ngày 29/8 đến 26/9. Hiện tại, ông Dũng vẫn nắm giữ hơn 2,48 triệu cổ phiếu PJT, tỷ lệ 10,8%.

KDH:

Ngày 03/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 04/10. Cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10, tương đương KDH sẽ phát hành thêm hơn 71,68 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VHC:

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại CTCP Vĩnh Hoàn VHC – HOSE) đã bán ra 170.000 cổ phiếu VHC trong ngày 22/9. Sở hữu tại VHC của nhóm quỹ đã giảm xuống còn hơn 10,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,97%.

TDH:

Ông Nguyễn Quang Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu TDH từ ngày 29/9 đến 28/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu tại TDH xuống còn hơn 20,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,4%.

CX8:

CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 463.000 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:21. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 12/10/2023.

BVS:

CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC (BVS – HNX) thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 09/10/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

TKC:

Ông Lê Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Cảng (TKC – HNX) đã bán toàn bộ hơn 782.000 cổ phiếu TKC sở hữu, tỷ lệ 5,21% trong ngày 22/9.

Những diễn biến chứng khoán đáng chú ý ngày 28/9

Trên thị trường chứng khoán ngày 28/9, có những diễn biến đáng chú ý liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết. Dưới đây là những thông tin mới nhất về các sự kiện này.

PJT: Ông Ngô Anh Dũng, Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT – HOSE) đã bán bất thành 1,33 triệu cổ phiếu PJT đăng ký bán từ ngày 29/8 đến 26/9. Hiện tại, ông Dũng vẫn nắm giữ hơn 2,48 triệu cổ phiếu PJT, tỷ lệ 10,8%.

KDH: Cổ đông của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – HOSE) sẽ không nhận cổ tức năm 2022 vào ngày 03/10. Ngày đăng ký cuối cùng để được nhận cổ tức là 04/10. Cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10, tức là mỗi cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới cho mỗi 100 cổ phiếu hiện có. Đợt cổ tức này, KDH sẽ phát hành thêm hơn 71,68 triệu cổ phiếu mới.

VHC: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE) đã bán ra 170.000 cổ phiếu VHC trong ngày 22/9. Sở hữu tại VHC của nhóm quỹ đã giảm xuống còn hơn 10,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,97%.

TDH: Ông Nguyễn Quang Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE) đã đăng ký bán 400.000 cổ phiếu TDH từ ngày 29/9 đến 28/10. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến sau giao dịch, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu tại TDH xuống còn hơn 20,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,4%.

CX8: CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – HNX) đã thông qua phương án phát hành hơn 463.000 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:21. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu là ngày 12/10/2023.

BVS: CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC (BVS – HNX) đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 09/10/2023 và thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

TKC: Ông

VNIndex 1,152.43 -1.42 -0.12%
HNX 234.5 -1.34 -0.57%
UPCOM 88.39 -0.34 -0.38%
[question] Ông Ngô Anh Dũng nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu PJT sau khi bán bất thành 1,33 triệu cổ phiếu?,CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền sẽ phát hành bao nhiêu cổ phiếu mới để trả cổ tức?