Những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán ngày 30/8

Cập nhật thông tin về các sự kiện quan trọng trên thị trường chứng khoán ngày 30/8 và những diễn biến đáng chú ý của các doanh nghiệp niêm yết.

Những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán ngày 30/8

VNS: CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS - HOSE) thông báo ngày 13/9 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/9. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/9/2023.

EVF: CTCP Quản lý quỹ Amber, tổ chức có liên quan đến ông Lê Mạnh Linh - Thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF - HOSE) đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu EVF, tỷ lệ 0,29% từ ngày 31/8 đến 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức này chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu EVF nào.

VID: Ông Bùi Quang Khoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID - HOSE) đã mua vào 300.000 cổ phiếu VID từ ngày 21/8 đến 28/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, ông nâng sở hữu tại VID lên hơn 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,74%.

HID: HĐQT CTCP Halcom Việt Nam (HID - HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hơn 5,52 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Điện mặt trời VKT - Hòa An, với giá không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý III, quý IV/2023.

HRC: CTCP Cao su Hòa Bình (HRC - HOSE) thông báo ngày 13/9 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/9. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/10/2023.

VFS: Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (EVF), tổ chức có liên quan đến ông Lê Long Giang - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS - HNX) đã mua vào 12 triệu cổ phiếu VFS, tỷ lệ 10% trong ngày 21/8. Trước giao dịch, tổ chức này chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu EVF nào.

VTZ: Ông Phan Văn Quân, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (VTZ - HNX) đăng ký bán hơn 4,22 triệu cổ phiếu VTZ từ ngày 31/8 đến 26/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Quân đang nắm giữ hơn 10,65 triệu cổ phiếu VTZ, tỷ lệ 24,78%. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT của VTZ đăng ký bán hơn 2,86 triệu cổ phiếu VTZ.

SJE: CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam, Công ty mẹ của CTCP Sông Đà 11 (SJE - HNX) đăng ký mua hơn 478.000 cổ phiếu SJE từ ngày 31/8 đến 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ENERGY Việt Nam đang nắm giữ hơn 12,32 triệu cổ phiếu SJE, tỷ lệ 51,01%.

V12: CTCP Xây dựng số 12 (V12 - HNX) thông báo ngày 30/8 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/8. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/10/2023.

SPC: CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC - HNX) thông báo ngày 31/8 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 05/9. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/9/2023.

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD - HNX) thông báo Phillip Securities (Thailand) Public Co, Ltd, cổ đông lớn của công ty, đã bán ra hơn 281.000 cổ phiếu DTD trong ngày 15/8. Qua đó, giảm sở hữu tại DTD xuống còn hơn 2,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,71%.

Các sự kiện trên thị trường chứng khoán ngày 30/8 cho thấy sự chuyển động tích cực của các doanh nghiệp niêm yết. Cổ tức và việc mua bán cổ phiếu của các cá nhân và tổ chức cho thấy sự quan tâm và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của các công ty này. Nhà đầu tư cần theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng các thông tin này để có quyết định đầu tư hợp lý.

VNIndex 1,204.43 2.71 0.23%
HNX 246.48 1.59 0.65%
UPCOM 92.36 0.64 0.69%
[question] Công ty nào sẽ không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 từ ngày 13/9?,Ai đã mua thêm cổ phiếu VID từ ngày 21/8 đến 28/8?