"Những doanh nghiệp lớn chậm đóng bảo hiểm xã hội hàng chục tỷ đồng"

HBC, Thái Tuấn, Địa ốc Hoàng Quân và loạt doanh nghiệp... chậm đóng bảo hiểm xã hội hàng chục tỷ đồng
Danh sách các doanh nghiệp lớn tại TP.HCM chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng, gồm HBC, Thái Tuấn, Địa ốc Hoàng Quân và nhiều doanh nghiệp bất động sản khác.

Doanh nghiệp Xây dựng Hòa Bình (mã HBC, sàn HoSE) đã được xác định là doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội hàng chục tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình đứng đầu danh sách với số tiền chậm đóng bảo hiểm lên tới 39,34 tỷ đồng trong 9 tháng. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp này đã chậm đóng bảo hiểm xã hội trong suốt 9 tháng qua, với mỗi tháng nợ bảo hiểm hơn 4,3 tỷ đồng.

Năm 2023 đã không khả quan cho Xây dựng Hòa Bình khi doanh thu của họ giảm 51% so với cùng kỳ, chỉ đạt 5.356 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận lỗ 880 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt lãi 63,6 tỷ đồng.

Với lỗ tiếp tục trong 9 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình đã ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 2.980 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2023. Điều này tương đương với 109% vốn điều lệ của công ty, vốn điều lệ là 2.741 tỷ đồng.

Công ty cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn nợ bảo hiểm hơn 37 tỷ đồng trong 70 tháng.

Chi nhánh của công ty Anh ngữ Apax cũng nợ bảo hiểm hơn 31 tỷ đồng trong 47 tháng.

Công ty tư vấn và dịch vụ thiếu nhi mới nợ bảo hiểm trên 30 tỷ đồng trong 44 tháng.

Công ty bất động sản Hưng Thịnh Land nợ bảo hiểm trên 26 tỷ đồng trong 12 tháng.

Ngoài ra, còn có 19 doanh nghiệp khác nợ bảo hiểm từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng.

Công ty Property X nợ 19,5 tỷ đồng trong 13 tháng.

Tập đoàn Hưng Thịnh nợ gần 20 tỷ đồng trong 13 tháng.

Công ty Hưng Thịnh Icons nợ 18,1 tỷ đồng trong 13 tháng.

Tập đoàn Thái Tuấn nợ 13,4 tỷ đồng trong 10 tháng.

Công ty dịch vụ địa ốc Hoàng Quân nợ 13,4 tỷ đồng trong 59 tháng.

Danh sách này cũng ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp bất động sản khác như Tập đoàn Danh Khôi nợ 3,2 tỷ đồng trong 15 tháng, Công ty Đầu tư Danh khôi Holdings nợ 4,3 tỷ đồng trong 14 tháng, Công ty DRH Holdings nợ 3,1 tỷ đồng trong 17 tháng, và Tập đoàn Đất Xanh nợ 4,3 tỷ đồng trong 5 tháng.

Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và đảm bảo cho người lao động có được quyền lợi khi gặp rủi ro trong công việc. Các doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này để đảm bảo sự công bằng và bền vững trong mối quan hệ lao động.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Doanh nghiệp nào đứng đầu danh sách chậm đóng bảo hiểm xã hội ở TP.HCM?,Có bao nhiêu doanh nghiệp bất động sản xuất hiện trong danh sách này?